Gheorghe DUCA, academician

doctor habilitat în chimie, profesor universitar
Președintele Societății de Chimie din Republica Moldova

Republica Moldova
Home CV

ADEVĂRUL DESPRE REFORMA ACADEMIEI DE ȘTIINȚE

Fri, 12/06/2019 - 10:53

 

ADEVĂRUL DESPRE REFORMA ACADEMIEI DE ȘTIINȚE

În contextul inițiativei legislative a Președintelui RM de modificare a codului științei și inovării, privind întoarcerea institutelor științifice la Academie, pe care eu personal o susțin, menționez că AȘM nici odată nu a acceptat varianta reformei promovată de guvernarea Filip și a considerat că ea este păguboasă pentru comunitatea științifică din Moldova.

Prezint mai jos acțiunile întreprinse de conducerea AȘM în acea perioadă, dat fiind că în societate și în comunitatea academică sunt făcute diferite speculații în această privință. 
În vederea aducerii unei clarități asupra acestui subiect reamintesc, că la ședința sa din 10 iulie 2017 Guvernul pune în discuție proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Codului cu privire la știință și inovare în care se regăsesc în mare parte propunerile făcute de AȘM împreună cu grupurile ce au lucrat până la acel moment, cu o schimbare însă de principiu, care răstoarnă viziunea asupra întregului sistem și care nu a fost discutată în niciuna din variantele precedente - AȘM este lipsită de dreptul de a gestiona și fonda instituții de cercetare. 
Președintele AȘM acad. Gh.Duca a declarat că nu poate vota un asemenea proiect și a înaintat propuneri care să redreseze situația. Guvernul totuși decide transmiterea acestui proiect în Parlament, fără să i-a în considerație propunerea președintelui academiei.

Președintele AȘM a propus menținerea institutelor de cercetare în cadrul AȘM:
„Calitatea de fondator al organizațiilor de drept public din domeniile cercetării și inovării - Grădina Botanică, Biblioteca Științifică Centrală „Andrei Lupan", institute ce desfășoară cercetări fundamentale: matematică, fizică, chimie, biologie vegetală, biologie animală și a omului, științe geonomice, filologie și istorie va fi exercitată de către Academia de Științe".

Precum și un compromis alternativ pentru celelalte institute de cercetare:
„Din momentul intrării în vigoare a prezentei legi, organizațiile de drept public din domeniile cercetării și inovării devin institute naționale de cercetare-dezvoltare. Institutele naționale funcționează pe bază de gestiune economică și de autonomie financiară și își desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile prezentului Cod și ale legislației aferente. Institutele naționale se înființează, reorganizează și lichidează prin hotărâre a Guvernului (la propunerea organului central de specialitate a statului), în conformitate cu prioritățile de dezvoltare socio-economică și necesitățile țării. Patrimoniul institutelor naționale este constituit din bunuri proprietate publică a statului și bunurile proprii."

Propunerile președintelui AȘM, acad. Gheorghe Duca, la proiectul de modificare a Codului cu privire la știință și inovare, prezentat în cadrul ședinței Guvernului din 10 iulie 2017 în Akademos 2/2017, pag. 7-9:
http://akademos.asm.md/.../7_9_Declaratia%20Presedintelui%20A...

De menționat că experții europeni au sprijinit poziția conducerii AȘM de a menține și dezvolta rețeaua de institute în cadrul Academiei de Științe. Conform punctului 5 al recomandărilor experților: „Salvgardarea capacităților publice de cercetare și inovare a Moldovei și asigurarea autonomiei și independenței Academiei de Științe a Moldovei prin asigurarea, menținerea și consolidarea institutelor de cercetare și a capitalului fizic, intelectual și uman al acestora. Asigurarea finanțării Academiei de Științe a Moldovei. Stabilirea evaluărilor sistemice pentru organizațiile publice de cercetare și instituții de învățământ superior pentru a conecta progresiv finanțarea de performanță pe termen mediu, astfel promovând calitatea cercetării. Suplimentar, cota finanțării competitive trebuie majorată pentru a crește competitivitatea".

Masa rotundă „Reforma domeniului de cercetare dezvoltare: viziunea cercetătorilor și proiectul Guvernului" a fost organizată de conducerea Academiei de Științe a Moldovei împreună cu Institutul de Studii Juridice și politice imediat după aprobarea actualului proiect în Guvern, pe data de 14 iulie 2017, la care au fost invitați inclusiv membrii Centrului de Promovare a Reformelor și ai altor organizații, partide politice, directorii de institute.
Vorbitorii au punctat maxima îngrijorare și chiar nedumerire pe care a provocat-o necunoscuta până la acel moment propunere a Guvernului de prevedere legislativă de a lipsi AȘM de dreptul de a fonda și administra instituții de cercetare, și mai ales, faptul prin care institutele de cercetare sunt trecute în administrarea Ministerului. Participanții la ședință au invocat necesitatea de creare a unui grup de lucru care să recepționeze propunerile vizavi de proiectul Guvernului și să le enunțe conducerii țării și, în mod special, Comisiei parlamentare de profil.

Masa rotundă „Reforma domeniului de cercetare dezvoltare: viziunea cercetătorilor și proiectul Guvernului"  
Au luat cuvântul dr. hab. V. Cușnir, acad. I. Guceac, dr. hab. A. Hanganu, dr. hab. V. Balmuș, acad. T. Furdui , acad. L. Culiuc, dr. Valeriu Mîndru, Igor Serotila, dr.hab. V. Juc, dr. hab. A. Burian, mem. cor. V. Prisacari, dr. hab. V. Ghilaș.
https://www.youtube.com/watch?v=yloKP5b1lXw

Adunarea generală a membrilor titulari și corespondenți ai Academiei de Științe a Moldovei din 20 iulie 2017 a aprobat apelul și propunerile făcute de comisia creată la 14 iulie și a împuternicit conducerea AȘM să transmită adresarea conducătorilor de stat și de Comisii parlamentare.

Adunarea și-a exprimat dezacordul total față de transmiterea institutelor în subordinea Ministerului și lipsirea Academiei de posibilitatea de a fonda și gestiona instituții de cercetare.

Adunarea generală a membrilor titulari și corespondenți ai Academiei de Științe a Moldovei din 20 iulie 2017
https://www.youtube.com/watch?v=tofm-dFrMIg

Ulterior promovării acestui proiect de modificare a Codului științei, Conducerea AȘM a readus în discuție subiectul reformei și incertitudinea, starea de nervozitate în comunitate creată de acest proiect, inclusiv la multiple evenimente.
Ședința festivă, dedicată sărbătorii naționale Ziua Limbii Române, la Academia de Științe a Moldovei din 31 august 2017
https://www.youtube.com/watch?v=URJrQ2QVCuQ
Congresul mondial al eminescologilor, Ediţia a VI-a din 4 septembrie 2017
https://www.youtube.com/watch?v=cfsT0xPwyes
Lansarea volumului de articole „Biserica Ortodoxă și Statul, Credință și Cunoaștere" din 5 septembrie 2017
https://www.youtube.com/watch?v=6cuzlGHI4qE

Dat fiind că în societate și în comunitatea academică au început să fie făcute diferite speculații în ce privește reformarea sistemului științei din țară, la Ședința extinsă a Consiliului Suprem pentru Știință și Dezvoltare Tehnologică din 22 septembrie 2017, conducerea AȘM a prezentat informațiile veridice referitoare la diferite aspecte ale acesteia.
Ședința extinsă a Consiliului Suprem pentru Știință și Dezvoltare Tehnologică din 22 septembrie 2017
https://www.youtube.com/watch?v=LSy0MlgxvZI
Discursul Președintelui AȘM acad. Gh.Duca în cadrul ședinței
https://www.youtube.com/watch?v=rZnVVbWuaEg&t=16s

Aceste activități în cadrul Academiei de Științe a Moldovei au fost însoțite de multiple demersuri scrise în adresa Ministerelor, Guvernului, Parlamentului prin care AȘM și-a declarat poziția în reformă și a promovat un concept al viitorului sistem de cercetare-dezvoltare-inovare din țară, s-a implicat în toate etapele de elaborare și discuție a proiectului, promovându-și propriul concept și propriile atribuții, susținută de comunitatea europeană prin experții săi delegați.