Gheorghe DUCA, academician

doctor habilitat în chimie, profesor universitar
preşedintele Academiei de Ştiinţe a Moldovei

Republica Moldova
Home Harta site-ului CV

Experienţă profesională


1988-1992 Şeful Catedrei de Chimie Fizică a Universităţii de Stat din Moldova.

1991-1998

Directorul Centrului de Cercetări în Domeniul Chimiei Aplicate şi Ecologice al Universităţii de Stat din Moldova.

1992-1998

Şeful Catedrei Chimie Industrială şi Ecologică a Universităţii de Stat din Moldova.

1992-1995

Decan al Facultăţii de Ecologie a Universităţii Internaţionale din Moldova.

1992-2006

Preşedinte al Comitetului Republican pentru Decernarea Premiilor pentru Tineret în Domeniul Ştiinţei şi Tehnicii.

1994-prezent

Preşedinte al Consiliului Ştiinţific Specializat pentru Confirmarea Titlului de Doctor în Ştiinţe.

1998-2001

Preşedinte al Comisiei pentru Cultură, Ştiinţă, Învăţământ şi Mijloace de Informare în Masă a Parlamentului Republicii Moldova.

2000-prezent

Preşedinte de Onoare al Asociaţiei de Cercetare şi Dezvoltare din Moldova (MRDA).

2001-2004

Ministru al Ecologiei, Construcţiilor şi Dezvoltării Teritoriului din Moldova.

2004-prezent

Preşedinte al Academiei de Ştiinţe a Moldovei.