Gheorghe DUCA, academician

doctor habilitat în chimie, profesor universitar
preşedintele Academiei de Ştiinţe a Moldovei

Republica Moldova
Home Harta site-ului CV

Realizări

Grade şi titluri ştiinţifice


1979


Doctor în ştiinţă.
Specialitatea: 02.00.04 – Chimia fizica
Teza: "Cataliza oxidării acizilor tartric si dihidroxifumaric", Chişinau, Moldova.

1989Doctor habilitat în ştiinţă.
Specialitatea: 11.00.11 – Protecţia mediului şi conservarea resurselor acvatice,
Specialitatea: 02.00.15 – Cinetica chimică şi cataliză,
Teza: "Mecanismele proceselor ecochimiceîin mediul acvatic", Odesa, Ucraina.

1990

Profesor universitar, Universitatea de Stat din Moldova.

1992

Membru corespondent al Academiei de Ştiinţe a Moldovei.

2000

Academician al Academiei de Ştiinţe a Moldovei.