Gheorghe DUCA, academician

doctor habilitat în chimie, profesor universitar
Președintele Societății de Chimie din Republica Moldova

Republica Moldova
Home CV

Procedee tehnologice implementate la scară industrială sub conducerea academicianului Gheorghe DUCA

Thu, 07/14/2016 - 10:59