Gheorghe DUCA, academician

doctor habilitat în chimie, profesor universitar
Președintele Societății de Chimie din Republica Moldova

Republica Moldova
Home CV

Discurs cu prilejul Zilei Academiei de Științe

Wed, 06/17/2015 - 16:53

Onorat corp academic și stimați cercetători,
Excelențe Domnilor Ambasadori,
Distinși demnitari și dragi oaspeți,

Cu o deosebită plăcere și recunoștință Vă felicit cu prilejul consemnării a 69 de ani de la formarea primelor instituții de cercetare din Republica Moldova și 54 de ani de la fondarea Academiei de Științe a Moldovei.

Vă doresc sănătate și reușită în prosperarea Republicii Moldova.

Anul acesta se marchează și 11 ani de la adoptarea Codului cu privire la știință și inovare. O reformă, care nu a fost una populară, deși a curmat declinul performanței noastre, ne-a consolidat și ne-a adus în albia Spațiului European de Cercetare.

Ce constituie astăzi Academia de Științe?

Este un real bastion al intelectualității de care are nevoie societatea noastră, alcătuit din 3250 de cercetători, 430 de doctori habilitați, 1500 doctori în științe și 850 de tineri cercetători până la 35 de ani, 19 institute subordonate Academiei, 26 de institute ramurale și 14 universități acreditate pentru cercetare.
Corpul academic este alcătuit din 50 de academicieni și 40 de membri corespondenți.

Distinsă audiență,

Sunt convins că avem cu ce să ne mândrim.

În fizică, chimie, matematică și biologie am contribuit la dezvoltarea cercetărilor fundamentale și apariția noilor descoperiri.
În medicină, grupurile de cercetători, în frunte cu membrii Academiei, au adus preparate inovaționale pentru tratarea bolilor, au venit cu soluții noi pentru combaterea cancerului și tuberculozei.

În agricultură s-au creat noi soiuri si hibrizi, noi biotehnologii de creștere și prelucrare a produselor agricole.

Cercetătorii noștri s-au evidențiat în domeniul ingeneriei, științei materialelor, energeticii și resurselor regenerabile.

Științele economice, juridice și cele umanistice au produs prognoze pentru sustenabilitatea devoltării, precum și au produs lucrări de mare însemnătate pentru patrimoniul cultural al țării.

Infrastructura științifică a fost completată de parcuri și incubatoare inovaționale, uzine și fabrici științifico-tehnologice.

Comunitatea științifică a îmbrățișat dezideratul cooperării internaționale și a vectorului integrării europene. Am gestionat programe comune cu Statele Unite ale Americii, am reușit asocierea la Spațiul European de Cercetare, prin participarea la programul european PC7 și Orizont 2020.

Onorată asistență,

Comunitatea noastră se află în continuă schimbare. Ne cere legitatea dezvoltării științei - cine nu progresează devine ineficient. Iar în viitor ne așteaptă schimbări și reforme.

Țin să vă asigur, în numele conducerii Academiei, că vom lupta în continuare pentru cercetarea națională, pentru Academie și pentru creșterea ponderii și trendului științei în bunăstarea cetățenilor Republicii Moldova.

Vă felicit încă o dată, cu Ziua Academiei.

VIVAT! CRESCAT! ACADEMIA!!!