Gheorghe DUCA, academician

doctor habilitat în chimie, profesor universitar
Președintele Societății de Chimie din Republica Moldova

Republica Moldova
Home CV

Discurs în cadrul careului solemn dedicat Primului Sunet la Gimnaziul “Adrian Păunescu" din Copăceni

Wed, 09/03/2014 - 12:33

Stimată Doamnă Bajura
Stimați profesori,
Dragi elevi și părinți,

Mă bucur nespus de mult să mă aflu din nou aici, în satul meu natal, Copăceni, la acest careu solemn consacrat începerii unui nou an școlar și țin să mulțumesc conducerii gimnaziului pentru această invitație.

Trăiesc momente nostalgice și mintea mi se scufundă în amintiri în aceste clipe revenind acasă și regăsindu-vă pe voi, dragi consăteni, văzându-i pe acești copii minunați și frumoși, „nuclee" mici radiante de energie și fericire, care pășesc veseli prin curtea acestei școli unde cândva am fost și eu elev.

Am mai spus-o anterior și nu ezit să repet ideea că manifest un sentiment profund de mândrie pentru faptul de a fi un produs al aceleiași scoli de unde s-au lansat mari personalități de rang național și internațional, precum regretatul poet și membru al Academiei de Științe Adrian Păunescu, personalitate a cărui nume o poartă instituția Dumneavoastră.

Adrian Păunescu a fost și va fi în mod indubitabil o personalitate prețioasă pentru satul nostru, pentru țara noastră; un izvor de creație literară și un mareșal al valorilor și simbolurilor naționale ale întregului plai românesc. Prin urmare, gimnaziul acestei localități are onoarea și datoria de a-i comemora și cinsti numele.
Se zice că „copiii sunt mari imitatori, așa că dă-le ceva măreț să imite". Eu cred că acești copii, ai acestui gimnaziu, fără îndoială au personalități eminente cărora să le calce pe urme și care să-i motiveze.

Îmi exprim recunoștința profundă profesorilor acestei școli pentru munca lor, pe cât de anevoioasă, pe atât de delicată și primordială, de a insufla copiilor dragostea față de carte. Având în vedere și faptul că știința evoluează într-un ritm rapid, elevii, dar și profesorii sunt nevoiți să asimileze un pachet tot mai voluminos de cunoștințe și apare necesitatea de noi resurse informaționale actuale. Din aceste considerente doresc să fac o donație.

În primul rând, vreau ca biblioteca gimnaziului să fie completată cu cărțile editate de Academie, fiind discipol al acestei instituții aș dori să donez toate lucrările pe care le-am editat personal, precum și acele monografii care pun în valoare mai multe personalități marcante ale Republicii Moldova.

Performanța este criteriul principal de evaluare a unui cercetător, de aceea aș dori să ofer un premiu pentru cel mai bun elev și elevă al gimnaziului, Doamna director vă rog să-i invitați acum pe Rusu Cristian, elev clasa a 8-a și Chetrari Veronica, eleva clasei a 9-a.

Sper să regăsesc numele vostru în lista celor care vor aplica la Liceul și Universitatea Academiei de Științe și a viitorilor cercetători științifici ai Academiei de Științe a Moldovei.

Aș dori ca gimnaziul să completeze inventarul sportiv, de aceea rog să primiți acest dar, din numele Guvernului Republicii Moldova.

Nu în ultim rând, din numele comunității științifice, aș dori să vă ofer acest televizor performant, care sper să vă fie util în procesul educațional, atât profesorilor, cât și celor care studiază.

Vreau să urez elevilor acestui gimnaziu succese la învăţătură şi un an şcolar fructuos. În acelaşi timp. îi îndemn şi îi încurajez, pe cei cu aspiraţii înalte, să opteze pentru o carieră de cercetare, la noi în ţară pentru că avem nevoie de tinere talente. Voi sunteţi generaţia în care ne-am străduit să cultivăm un substrat al iubirii şi grijii faţă de ţară, urmașii celor care au luptat pentru independență și limbă, celor care s-au consacrat cauzei naționale, precum este și personalitatea căruia îi poartă numele gimnaziul.

Sunteţi viitorii cetăţeni ai Republicii Moldova de la care aşteptăm continuitatea şi finalitatea parcursului de integrare în familia ţărilor europene. Iar dezvoltarea ţării începe prin educarea tinerilor.

Vă urez mult succes și Vă mulțumesc personal pentru sentimentul de întregire sufletească, pe care îl resimt acum, reveninv în satul meu natal.