Gheorghe DUCA, academician

doctor habilitat în chimie, profesor universitar
Președintele Societății de Chimie din Republica Moldova

Republica Moldova
Home CV

Asocierea la Programul European Orizont 2020 devine realitate

Tue, 07/01/2014 - 17:53

 

În data de 1 iulie curent, la ora 11.00, in Brussels Republica Moldova va semna, concomitent cu statele din Balcanii de Vest (Republica Macedonia, Muntenegru, Serbia, Albania şi Bosnia şi Herţegovina) Acordul de Asociere la Programul european pentru cercetare-inovare Orizont 2020 (H2020).

Astfel, urmare a semnării în data de 27 iunie a Acordului de Asociere cu Uniunea Europeană, H2020 devine primul program comunitar la care se asociază țara noastră, iar Republica Moldova devine astfel prima țară din cadrul Parteneriatului Estic ce va deține acest statut.

În rezultatul semnării Acordului, entitățile fizice și juridice reprezentînd țara noastră obțin drepturi similare cu cele din statele membre ale UE, în cadrul apelurilor programului H2020.

Din partea Republicii Moldova Acordul va fi semnat de către acad. Gheorghe Duca, Președintele AȘM.

Ceremonia de semnare poate fi vizualizată la următorul link: http://ec.europa.eu/avservices/ebs/schedule.cfm?page=1&date=07/01/2014&institution=0#s266939