Gheorghe DUCA, academician

doctor habilitat în chimie, profesor universitar
Președintele Societății de Chimie din Republica Moldova

Republica Moldova
Home CV

Republic of Moldova towards the European Research Area. Goals until 2020.

Thu, 03/20/2014 - 20:11