Gheorghe DUCA, academician

doctor habilitat în chimie, profesor universitar
Președintele Societății de Chimie din Republica Moldova

Republica Moldova
Home CV

Cuvânt de deschidere al acad. Gheorghe Duca la Forumul moldo-român „Promovarea participării comune la Programele Europene în domeniul ştiinţei şi educaţiei”

Sat, 02/22/2014 - 15:19

21 februarie 2014, ora 10.00

Dragi colegi şi prieteni,
Distinşi prim-miniştri,
Stimate preşedinte al Academiei Române,
Onorati miniştri ai educatiei,
Parlamentari, Membri ai cabinetelor de ministri, Amabasadori,
rectori, directori de institute, academicieni si profesori de pe cele două maluri ale Prutului,

Vă salutăm cu căldură frăţească şi vă spunem „Bun venit şi REvenit!" la Chişinău, în această Casă Mare a Ştiinţei, Educaţiei, Culturii şi Spiritualităţii din R.Moldova.

Suntem în Casa elitei intelectuale de la Chişinău, care - de-a lungul deceniilor - a deşteptat, a luminat şi a călăuzit poporul său pe drumul lung, plin de spini şi pătimiri spre Libertate, spre victoriile de ordin lingvistic şi istoric din 1989, spre Independenţa din 1991, spre familia popoarelor europene, de unde a fost răpit şi ţinut ostatic mai bine de jumătate de secol.

Şi după Independenţă, în această Casă a Academiei de Ştiinţe a Moldovei s-a făcut istorie...

Acum 20 de ani, aici, la Academia de Ştiinţe a Moldovei a fost adoptată Hotărârea, prin care savanţii au reamintit clasei politice că „denumirea corectă a limbii vorbite în R. Moldova este LIMBA ROMÂNĂ";

Tot aici, anul trecut, la Congresul mondial al eminiscologilor consacrat academicianului Mihai Cimpoi a fost lansată iniţiativa de înălţare - în premieră - a unui Monument al Limbii Române în scuarul Aademiei de Științe;

Aici şi-au prezentat public Testamentele spirituale privind Limba Română şi identitatea românească a moldovenilor marii poeţi ai Neamului: Grigore Vieru, Dumitru Matcovschi şi Adrian Păunescu, - ultimul, deşi era deja grav bolnav, a ţinut să revină aici chiar de Ziua Limbii Române - la 31 august 2010, cu două luni înainte de plecarea... la fraţii săi Grigore Vieru şi Mihai Eminescu...;

Acum 10 ani, aici a început cea mai profundă reformă a administrării ştiinţei şi inovării, Academia de Ştiinţe a Moldovei obţinând statutul de for ştiinţific suprem şi partener strategic al Guvernului în transformările social-economice. În anul 2004, această reformă părea o adevărată aventură, dar timpul a demonstrat că am avut dreptate... Pentru politicile şi performanţele ei, comunitatea ştiinţifică din Moldova a devenit singura instituţie care - la 1 ianuarie 2012 - a aderat oficial la spaţiul European de Cercetare.

În prezent, obiectivul strategic al oamenilor de ştiinţă din institutele și universităţile Republicii Moldova este sprijinirea reformelor Guvernului în vederea accelerării procesului de aderare a R. Moldova la Uniunea Europeană, comunitate din care România face parte deja şi ne ajută frăţeşte, ca să urcăm scările Performanței în toate domeniile.

Evenimentele şi faptele istorice enumerate mai sus, NE OBLIGĂ să continuăm drumul spre reîntoarcerea în spaţiul valorilor europene, să ducem munca înaintaşilor noştri la bun sfârşit şi, principalul, să nu-i dezamăgim!

Pentru aceasta - pentru fapte concrete! - ne-am adunat astăzi aici, în Sala Azurie a Academiei de Ştiinţe a Moldovei, la Forumul „Promovarea participării comune la Programele Europene în domeniul ştiinţei şi educaţiei" - ca să ne conjugăm eforturile, să ne consolidăm capitalul intelectual comun, să valorificăm capacităţile comune pentru educaţie, cercetare, dezvoltare şi să găsim soluţii inteligente pentru problemele social-economice cu care ne confruntăm, dar şi pentru noile provocări ale timpului.

- Minţi luminate şi competenţă pe ambele maluri al Prutului - AVEM!
- Experienţă de activitate în Consorţii moldo-române de cercetare în cadrul Programului European PC7 - AVEM!
- Fonduri europene atractive în cadrul Programului Orizont 2020 - AVEM!
- Parlamente şi Guverne democratice şi PROeuropene - AVEM!

Rămâne să mai avem voinţă, pricepere, înţelepciune şi clarviziune pentru a ne organiza între noi, a ne disciplina ca nemţii, ca japonezii în vederea armonizării cadrului legislativ și normativ dintre cele două state, precum şi în vederea coordonării politicilor sectoriale. Numai astfel, numai împreună vom reuşi să absorbim şi să valorificăm nu doar fondurile europene, DAR şi şansa istorică ce ni se oferă - de a trăi împreună în pace şi bunăînţelegere, de a construi poduri de fier, poduri energetice şi chiar spaţiale întru dezvoltarea statelor noastre. Suntem convinşi, - dacă vom fi uniţi între noi, vom fi ajutaţi cu mai mare respect şi tragere de inimă și de alte popoare...

Anul 2014 este unul extrem de important pentru comunitatea stiintifica a republicii Moldova.

La 17 martie martie, cu participarea înalţilor oficiali din cadrul Comisiei Europene, vom lansa oficial în R. Moldova noul Program Cadru pentru Cercetare şi Inovare Orizont 2020. Iar în aprilie, Academia de Ştiinţe a Moldovei va fi gazda unui eveniment inedit pentru R. Moldova - Conferinţa Academiilor Dunărene.

Reuniunea de astăzi este prima acţiune de anvergură europeană a cercetatorilor moldoveni, este evenimentul care prefaţează anul 2014 şi sperăm să dea tonul tuturor victoriilor pe care le râvnim anul acesta.

La forum participa 200 de persoane, inclusiv 80 din Romania, 30 de rectori/prorectori, 50 de directori de institute, 20 de membri ai academiei.

Salutăm prezenţa la Forum a celor doi prim-miniştri - Iurie Leancă şi Victor Ponta. Prezenţa lor este un semn bun, încurajator, înseamnă că vom fi auziţi şi înţeleşi, astfel încât lucrurile să se mişte rapid şi calitativ.

Dumnezeu să binecuvânteze gândurile, vorbele şi, mai ales, faptele noastre!

Acum, ofer cu plăcere cuvântul primului ministru din Republica Moldova Dlui Iurie Leancă.

Acad. Gheorghe Duca