Gheorghe DUCA, academician

doctor habilitat în chimie, profesor universitar
preşedintele Academiei de Ştiinţe a Moldovei

Republica Moldova
Home Harta site-ului CV

Despre

Curriculum Vitae

Data nașterii: 29 februarie 1952
Locul nașterii: Copăceni, Sângerei, Republica Moldova
Adresa: bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 1, MD-2001, Chișinău, Republica Moldova
E-mail: duca@asm.md
Web: www.duca.md
Tel: +373(22)271478
Fax: +373(22)542823

Studii:

1969-1974 - Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea de Chimie
1976-1979 - Doctorand la Universitatea de Stat din Moldova, Catedra Chimie Fizică
1985-1986 - Instruire postdoctorat la Institutul de Chimie Fizică al Academiei de Științe din Rusia
1989-1992 - Bursă de studiu la Universitatea "La Sapienza", Roma, Italia
1993 - Training „Managementul Ecologic", EERO, Olanda
1996 - Bursa de studiu „Evaluarea Impactului Ecologic", Universitatea Central Europeană, Budapesta, Ungaria
2000 - Training „Educația Ecologică", Universitatea din California, Riverside, SUA
2000 - Training de Programe Manageriale, Virginia de Vest, SUA
2001 - Training de Analiză a apei și a deșeurilor, Societatea Chimică Americană, New Orleans, SUA
2002 - „Long Distance Education Cources", Universitatea din California, Riverside, SUA

Titluri Științifice:

1979 - Doctor în știință, specialitatea Chimia fizică (02.00.04), Universitatea de Stat din Moldova
1989 - Doctor habilitat în știință, specialitatea Protecția mediului și conservarea resurselor acvatice (11.00.11), Cinetica chimică și cataliză (02.00.15), Odesa, Ucraina
1990 - Profesor universitar, Universitatea de Stat din Moldova
1992 - Membru Corespondent al Academiei de Științe a Moldovei
2000 - Academician al Academiei de Științe a Moldovei

Activitate Profesională:

1988-1992 Șeful Catedrei de Chimie Fizică a Universității de Stat din Moldova
1991-1998 Directorul Centrului de Cercetări în Domeniul Chimiei Aplicate și Ecologice al Universității de Stat din Moldova
1992-1998 Șeful Catedrei Chimie Industrială și Ecologică a Universității de Stat din Moldova
1992-1995 Decan al Facultății de Ecologie a Universității Internaționale din Moldova
1992-2006 Președinte al Comitetului Republican pentru Decernarea Premiilor pentru Tineret în Domeniul Științei și Tehnicii
1994-prezent Președinte al Consiliului Științific Specializat pentru Confirmarea Titlului de Doctor în Științe
1998-2001 Președinte al Comisiei pentru Cultură, Știință, Învățământ și Mijloace de Informare în Masă a Parlamentului Republicii Moldova
2000-prezent Președinte de Onoare al Asociației de Cercetare și Dezvoltare din Moldova (MRDA)
2001-2004 Ministru al Ecologiei, Construcțiilor și Dezvoltării Teritoriului din Moldova
2004-prezent Președinte al Academiei de Științe a Moldovei

Activitate Științifică:

Aria intereselor științifice:

Cinetica și cataliza chimică; Compuși coordinativi cu transfer parțial al sarcinii în procesele redox; Chimia Ecologică, Transformarea peroxidului de hidrogen în mediul ambiant (oceane-mări-lacuri-râuri, atmosferă-hidrosferă, sol-hidrosferă); Optimizări în tehnologii chimice și mediu; Procese de autoepurare a apelor naturale; Managementul deșeurilor; Tehnologii de purificare a apelor; Estimarea riscului chimic; Audit ecologic; Educație ecologică.

Școala Științifică și Discipoli:

Fondatorul Școlii Științifice de Chimie Ecologică http://www.duca.md/node/593 , a dezvoltat a dezvoltat teoria fenomenului redox în mediul ambiant, a elucidat mecanismele de oxidare și reducere a componentelor în procesul de formare a calității sistemelor acvatice, precum și a produselor oenologice. A elaborat: tehnologii de tratare fizico-chimică și biochimică a apelor reziduale, de valorificare a deșeurilor, de obținere a substanțelor medicinale, cosmetice, de micșorare a noxelor din atmosfera; metode de estimare a riscului chimic in apariția cancerului pulmonar și gastro-intestinal; procedee noi de obținere a substanțelor biologic active; auditul ecologic; educație ecologică.

Școala științifică este compusă din 27 de discipoli, 23 au obținut gradul științific de doctor în științe și 4 au obținut gradul științific de doctor habilitat în științe.

Publicații științifice:

Autor a peste 70 de monografii și manuale; 150 de brevete de invenție; 1500 de articole despre chimia fizică, chimia ecologică, chimia tehnologică și managementul științei.

Principalele publicații:

 1. Management of Water Quality in Moldova / ed. by Gheorghe Duca. - Dordrecht : Springer, 2014. - 241 p. - (Water Science and Technology Library ; Vol. 69). - ISBN ISBN 978-3-319-02707-4. - http://link.springer.com/book/10.1007%2F978-3-319-02708-1
 2. Duca, Gheorghe. Dicţionar poliglot de chimie ecologică / Gheorghe Duca; resp. de ed.: Constantin Manolache; rec. şt.: Matei Macoveanu; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Studii Enciclopedice. - Ch.: Inst. de Studii Enciclopedice, 2012. - 680 p. - Bibliogr.: p. 680. - ISBN 978-9975-4307-1-5.
 3. Duca, Gheorghe. Homogeneous Catalysis with Metal Complexes: Fundamentals and Applications / Gheorghe Duca. - Berlin ; Heidelberg : Springer, 2012. - VIII, 412 p. : 275 ill. - (Springer Series in Chemical Physics ; Vol. 102). - ISBN 978-3-642-24628-9. - http://www.springer.com/chemistry/book/978-3-642-24628-9
 4. Duca, Gheorghe. Estimation of Organic Pesticide Residues in Wines of Moldova / Gheorghe Duca, Rodica Sturza, Ludmila Siretanu // CLEAN - Soil, Air, Water. - 2012. - Vol. 40. - Bibliogr.: 26 tit. - doi: 10.1002/clen.201100081.
 5. Produse vinicole secundare : [monogr.] / în red. : Gheorghe Duca ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. Şt.-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare. - Ch. : Ştiinţa, 2011. - 352 p. - (Ştiinţă şi Inovare). - Bibliogr. la sfârşitul cap. - ISBN 978-9975-67-794-3.
 6. The Role of Ecological Chemistry in Pollution Research and Sustainable Development : Proc. of the NATO Advanced Research Workshop, Chisinau, Moldova, 8-11 October 2008 / ed. by Ali Müfit Bahadir, Gheorghe Duca. - Dordrecht : Springer, 2009. - 308 p. - (NATO Science for Peace and Security Ser. C: Environmental Security). - ISBN 978-90-481-2901-0 (Print) 978-90-481-2903-4 (Online). - http://www.springerlink.com/content/978-90-481-2901-0?v=editorial
 7. Duca, Gheorghe. Contribuţii la societatea bazată pe cunoaştere (Knowledge Society) / Gheorghe Duca. - Chişinău : Î.E.P. Ştiinţa, 2007. - 288 p. - (Col. "Strategia schimbării"). - ISBN 978-9975-67-235-1.
 8. Chimie ecologică / Gheorghe Duca, Iurie Scurlatov, Aurelio Misiti, Matei Macoveanu, Mioara Surpăţeanu. - Bucureşti: Matrix Rom, 1999. - 305 p. - Bibliogr. p. 295-305 (217 tit.). - (Chimia şi ingineria mediului). - ISBN 973-685-016-1.
 9. Duca, Gheorghe. Free radicals in natural water / Gheorghe Duca // Free Radicals in Biology and Environment. - Dordrecht, 1997. - P. 475-489. - (NATO ASI Series. 3. High Technology. Vol. 27).
 10. Каталитические реакции и охрана окружающей среды / А. Я. Сычев, С. О. Травин, Г. Г. Дука, Ю. И. Скурлатов; отв. ред.: Д. Г. Батыр. - Кишинев : Штиинца, 1983. - 272 р. - Bibliogr. p. 258-271 (461 tit.).
 11. Duca, Gheorghe. Managementul academic / Gheorghe Duca, Ion Petrescu ; resp. ed. : Constantin Manolache. – Ch. : BŞC „Andrei Lupan” (Inst.) a AŞM, 2015. – 680 p. – ISBN 978-9975-3073-7-6.
 12. Гладкий, В. Практические работы по технологии органического синтеза / В. Гладкий, Г. Дука. – К. : CEP USM, 2015. – 96 с.
 13. Academicieni şi membri corespondenţi = Academicians and Corresponding Members / red. şt. : Gheorghe Duca ; red. : Mihai Cimpoi; resp. ed. : Constantin Manolache. – Ch. : BŞC „Andrei Lupan” (Inst.) a AŞM, 2015. – 191 p. – ISBN 978-9975-3044-0-5.

Cursuri didactice:

Chimia Fizică; Chimia Ecologică; Estimarea riscurilor; Procese și aparate; Cinetica și termodinamica sistemelor ecologice.

Proiecte Naționale:

2001 - 2005 Procesele de autopurificare a sistemelor acvatice
2004 - 2008 Prelucrarea și utilizarea deșeurilor din industria vinicolă, precum și obținerea produselor noi
2005 - 2006 Estimarea riscului chimic în apariția cancerului pulmonar
2006 - 2010 Procesele redox catalitice în tehnologii mai pure și mediu ambiant
2008 - 2009 Fotodegradarea substanțelor organice în sistemele acvatice modelate și apele naturale
2009 - 2010 Новый сорбент - катализатор для очистки воды от cоединений железа, марганца и сероводорода
2009 - 2012 Cercetări științifice și de management ale calității apelor
2014  Designul substanțelor chimice și dirijarea arhitecturii materialelor pentru diverse aplicații                                                                                                                                                                                                                                                                               2015 Cercetător ştiinţific principal, proiect naţional cu transfer tehnologic „Implementarea tehnologiei de tratare a deșeurilor medicale infectioase"

 

Proiecte internaționale:

1995-1996 Coordinator of the project (SOROS International science foundation) "The natural water self-purification and physico-chemical mechanism of pollutant transformation in aquatic medium chemical"
1999-2003 Co-director of the project (U.S. National Science Foundation) "Environmental Education Partnership Program" promoted by the University of California, Riverside and State University of Moldova.
2000 - 2008 Coordinator of international relations between the Government of the Republic of Moldova and U.S. Civilian Research & Development Foundation
2006-2007 Scientific consultant of the grant (Russia, RFFI - Moldova, nr. 06.36 CRF) "Chemical and photochemical redox catalytic process with participation of iron (III) complex compounds with organic ligands and their role in self-purification process of the aquatic systems"
2006-2008 Scientific consultant of the project (Austria, INTAS, ref. nr. 05-104-7505) "Optimization of the extraction process of tartaric acid and oenotanins from winery waste and their utilization in the synthesis of new biological active and antioxidant compounds"
2007-2008 National coordinator of the FP6 project ERANIS (European Commission, nr. 043564) Strengthening co-operation between European Research Area and NIS
2007-2009 National coordinator of the project IN-TER-LINK (SSA Global-4 FP-6) (European Commission, nr. 037116) Promoting International Cooperation for Environmental Research Trough Dissemination and Networking Activities
2008 National coordinator of the project „Idealist"7FP (European Commission, nr. 045059) "Support for participants in ICT Priority by network for IST under the transition to the 7th Framework Programme of UE"
2008-2009 Director of the international grant RFFI (Russia, 08.820.08.13RF) "Photodegradation of the organic compounds in the aquatic systems"
2008-2010 National coordinator of the project IncoNet EECA (European Commission, FP7, nr. 212226) „S&T International Cooperation Network for Eastern European and Central Asian countries"
2009-2011 National coordinator of the project BS-ERA.NET (European Commission, FP7, nr. 226160) Networking on Science and Technology in the Black Sea Region
2010 National coordinator of the project EXTEND (European Commission, FP7, nr. 231137) Fostering scientific and research co-operation between the Eastern European and the South Caucasus countries and the EU
2010-2013 National coordinator of the project IncoNet CA/SC (European Commission, FP7, nr. 244417) S&T International Cooperation Network for Central Asian and South Caucasus Countries
2013 FP7, nr. 226160 - BS-ERA.NET project (European Commission) "Networking on Science and Technology in the Black Sea Region"
2013 FP7, nr. 266515 - MOLD-ERA project (European Commission) „Preparation for Moldova's integration into the European Research Area and into the Community R&D Framework Programs on the basis of scientific excellence
2013 FP7, nr. 609836 - RESEARCHERS NIGHT project (European Commission) „MORE4U Moldovan Research for Youth" FP7-PEOPLE-2013-NIGHT
2013 FP7, nr.609528 - IncoNet EaP, project (European Commission), "STI International Cooperation Network for EAP countries for the Eastern Partnership region (EaP)"
2013 FP7, nr.609497 - Danube-INCO.NET, project (European Commission) "International Cooperation Network for the Danube Region"
2013 FP7, nr. 609556, ERA-Net Rus Plus, project (European Commission), "Further linking Russia to European Research Area"
2013-2015, FP7, nr.619163, FP7, MoNetAccess, project (European Commission), "Set-up EURAXESS Services Network in Moldova".
2014-2020, H2020, Nr. 689271, "WaterWorks 2015-2020 in Joint Programming Initiatives "Water Challenges for a Changing World".

Organizarea conferințelor internaționale:

1991-2007 Conferinţe ştiinţifice pentru doctoranzi şi studenţi în problemele Chimiei Ecologice şi Estimării Riscului Chimic, anual în aprilie.
1995 Prima Conferinţă internatională în Chimia Ecologică, Chişinau, Moldova, 1-4 octombrie 1995.
2002 A doua Conferinţă internatională in Chimia Ecologică, Chişinău, Moldova, 11-12 octombrie 2002.
2003 Conferinta internationala in Construirea Institutiei pentru organizatia - partener CRDF in CSI, Chişinău, Moldova, 7-10 aprilie 2003.
2004 Conferinta "Oportunitatile Colaborarii Internationale pentru Dezvoltarea Stiintei si a Tehnologiilor noi in Moldova", Chişinău, Moldova, 13-14 octombrie 2004.
2005 A treia Conferinţă internatională în Chimia Ecologică, Chişinau, Moldova, 20-21 mai 2005.
2005 Conferinţa internaţională "Oportunităţi pentru implementarea şi comercializarea rezultatelor ştiinţifice în domeniul farmaceuticii şi echipamentului medical", Chişinu, Moldova, 24 februarie 2005.
2005 Conferinta Internationala a Chimiei Coordinative, Chişinău, Moldova, 20-24 iunie 2005.
2005 Simpozion internaţional "Transfer tehnologic în ingineria electronică, materiale multifuncţionale şi mecanică fină", Chişinau, Moldova, 17 septembrie 2005.
2005 Conferinţa Internaţională "Energetica Moldovei-2005", Chişinău, Moldova, 21-24 septembrie 2005.
2005 Conferinţa internaţională "Transferul de tehnologii în agricultură şi industria alimentară", Chişinău, Moldova, 10-11 iunie 2005.
2006 Conferinţa Internaţională "Ipsilanti, Filipidis - protagonişti ai istoriei moldo-greceşti", Chişinău, Moldova, 25 iunie 2006.
2006 Conferinţa ştiinţifica "15 ani de independenţă a Republicii Moldova", Chişinău, Moldova, 22 august 2006.
2006 A V-ea Conferinţă Internaţională ştiinţifico-practică "Problemele ecologico-chimice ale Nistrului", Odesa, Ucraina, 4-6 octombrie 2006.
2006-2008 Şedinţe a Clubului Naţional "Parteneriat Ştiinţă şi Business", Chişinău, Moldova:
2007 Conferinţa Internatională BIT+ "Tehnologii Informationale - 2006", Chişinău, Moldova, 11-13 aprilie 2006.
2007 Conferinţa Internaţională a Academiilor de Ştiinţe din Europa de Est şi de Sud-Est "Ştiinţa globală şi politicile naţionale: rolul academiilor", Chişinau, Moldova, 4-5 mai 2007.
2007 A doua Conferinţă internaţională a Societăţii în Chimie a Republicii Moldova, Chişinau, Moldova, 1-3 octombrie 2007.
2008 MYSSP Award Management Seminar (MRDA), Chişinau, Moldova, 18 ianuarie, 2008.
2008 Conferinţa internaţională pentru statele Europei Centrale şi de Sud-Est, Caucaziene, CSI, Ţările Balcanice şi Baltice "Politici în domeniul ştiinţei şi educaţiei", Chişinău, Moldova, 19-20 septembrie 2008.
2008 Workshop-ul de cercetări avansate cu genericul "Rolul chimiei ecologice în cercetarea poluării şi dezvoltarea durabilă" susţinut în cadrul Programului NATO "Ştiinţa pentru pace şi securitate", Chişinău, Moldova, 9-10 octombie 2008.
2008 Conferinţa ştiinţifică internaţională cu genericul "Cantemireştii - o celebră dinastie din secolele XVII-XVIII", Chişinău, Moldova, 28-29 noiembrie 2008.
2009 Conferinţa Internaţională dedicată aniversării de 50 de ani a Înfiinţării Institutului de Chimie a AŞM, 26-28 mai 2009.
2009 EU-EECA cooperation in Human Genomics and related Health issues, Chisinau, Republic of Moldova, 28-29 aprilie 2009.
2009 IV Форум творческой и научной интеллигенции государств-участников Содружества Независимых Государств, Chişinău, 23-25 septembrie 2009.
2010 Conferinţa Internaţională „Apa - istorie, resurse, perspective", Chişinău, 5-6 noiembrie 2010.
2011 Conferinţa Naţională "Cercetarea şi inovarea în parteneriat cu mediul de afaceri", Chişinău, 10 noiembrie 2011
2012 Ședința a III-a a Comisiei moldo-polone pentru cooperare economică, Chișinău, Republica Moldova
2012 Conferința științifică republicană „Chimia ecologică și estimarea riscului chimic", ediția a XII-a, Chișinău, Republica Moldova
2013 Noaptea Cercetătorilor 2013, organizat cu suportul Comisiei Europene.
2013 Evenimentul regional de lansare a Programului Cadru pentru Cercetare și Inovare al Uniunii Europene ,,Orizont 2020'', cu participarea -comunitar în domeniul tehnico-ştiinţific, într-o vizită de lucru în ţara noastră se va afla dl Robert-Jan SMITS, Director general al Directoratului Comisiei Europene pentru Cercetare şi Inovarețărilor și reprezentanții Parteneriatului Estic, Chișinău, 17 martie, 2013.
2013 Noaptea Cercetătorilor-2013, evenimentul de promovare a imaginii științei în societate, organizat cu suportul Comisiei Europene, Chișinău, 27 septembrie, 2013
2014 Atelierul de lucru regional cu participarea ţărilor Parteneriatului Estic (EaP) "Evaluarea şi Expertiza pentru Excelenţa Ştiinţifică în Regiunea EaP", Chișinău, 7-8 mai, 2014 Zilele Europei in Moldova, Chișinău, 9-14 mai, 2014 Zilele Europei in Moldova, Chișinău, 9-14 mai, 2014
2014 "Science Slam-1", Evenimentul de promovare, Chișinău, 30 mai, 2014
2014 Forul moldo-român „Promovarea participării comune la Programele Europene în domeniul științei și educației"
2015 "Atragerea Diasporei Stiintifice in cadrul sectorului de Cercetare-Dezvoltare din Moldova", evenimentul public, Chișinău, 24 martie, 2015
2015 "Clubului Ştiinţă şi Business, pentru domeniul eficienţei energetice", evenimentul pentru crearea parteneriatelor știința-business, Chișinău, 26 martie, 2015
2015 Zilele Europei în Moldova, Chișinău, 10-17 mai, 2015
2015 "Science Slam-2", Evenimentul de promovare, Chișinău, 28 mai, 2015.
2015 Noaptea Cercetătorilor-2015, evenimentul de promovare a imaginii științei în societate, organizat cu suportul Comisiei Europene, Chișinău, 25 septembrie, 2015.
2015 "Science Slam-3", Evenimentul de promovare, Chișinău, 8 octombrie, 2015.
2015 International & National Science Days within the Academy of Sciences of Moldova European Union Framework Programme for Research and Innovation HORIZON 2020, Compania informațională, Chișinău, 9-12 noiembrie, 2015
2015 "Science Slam-4", Evenimentul de promovare, Chișinău, 8 decembrie, 2015.
2016 "Science Slam-5", Marea Finală, Evenimentul de promovare, Chișinău, 28 ianuarie, 2016.
2016 Atelier de lucru privind elaborarea strategiilor de specializarea inteligentă (S3) adresat țărilor non-UE/ "S3 Design Learning Workshop" Regional Workshop on Smart Specialisation (S3), Chișinău, 18-18 februarie, 2016.
2016 "Science Slam-6", Evenimentul de promovare, Chișinău, 8 martie, 2016.
2016 Zilele Europei în Moldova, Chișinău, 13-20 mai, 2016
2016 "Science Slam-7", Evenimentul de promovare, Chișinău, 12 iulie, 2016.
2016 Seminarul regional "Finanţarea cercetării bazată pe performanțe - către sisteme naționale de cercetare și inovare mai eficiente în regiunea Dunării", 23 iunie, 2016
2016 Noaptea Cercetătorilor-2016, evenimentul de promovare a imaginii științei în societate, organizat cu suportul Comisiei Europene, Chișinău, 23 septembrie, 2016.

 

Activitate Editorială:

2001-prezent Membru al Colegiului redacțional internațional al revistei „Himia i tehnologia vodi" (Ucraina)
2002-2004 Președinte al Colegiului redacțional al revistei "Mediul ambiant" (Moldova)
2002-2006 Membru al Colegiului redacțional al revistei «Environmental Engineering and Management Journal» (Romania)
2004-2007 Co-președinte al Comitetului Național pentru editarea colecţiei "Lumea animală a Moldovei" (4 volume) și "Lumea vegetală a Moldovei" (4 volume) (Moldova)
2005-prezent Președinte al Colegiului redacțional al revistei "Chemistry Journal of Moldova" (Moldova)
2005-prezent Președinte al Colegiului redacțional al revistei de Știință, Inovare, Cultură și Artă „Akademos" (Moldova)
2006-prezent Coredactor al revistei „CLEAN-Soil, Air, Water" (Germania)
2006-prezent Președinte al Consiliului coordonator al colecției "Academica" (Moldova)
2010-prezent Membru al Consiliului editorial al revistei Springer

Activitate Publică:

1992-2003 Președintele Consiliului de Conferire a Premiilor Republicii Pentru Tineret în Știință și Tehnologie
1994-prezent Membru al Consiliului Științific din RM pentru conferirea titlului „Doctor în Știință" în chimie și protecția mediului
1994-1998 Președintele organizației non-guvernamentale "Terra Nostra" pentru educație și informare ecologică
1998-2001 Președinte al Comisiei pentru Cultură, Știință, Învățământ și Mijloace de Informare în Masă a Parlamentului Republicii Moldova
1998-2006 Expert la Programul European INTAS
2000-prezent Consul de Onoare al Greciei în Republica Moldova
2000-prezent Președinte de Onoare a Asociației Moldovenești pentru Cercetare și Dezvoltare (MRDA)
2001-2004 Membru al Consiliului de administrare a Centrului Regional de Mediu (REC-Moldova)
2001-2005 Copreședinte al Comisiei Interstatale Moldo-Poloneze
2003-2005 Coordonator al Republicii Moldova pentru implementarea Programului de aprovizionare cu apă finanțat de la Banca Mondială
2003-2004 Copreședinte al Convenției Dunărene
2003-2005 Membru al punctului focal politic al Fondului Global Ecologic (GEF)
2004-prezent Membrul Guvernului Republicii Moldova
2005-2006 Preşedintele comisiei de supraveghere a implementării acordului de concesiune REDECO în Moldova
2005-prezent Președintele Consiliului de Administrare a Fondului de susținere a Ştiinţei în Republica Moldova
2006-prezent Preşedintele Consiliului Guvernamental pentru Energie Regenerabilă
2010-prezent Președintele Asociației Chimiștilor din Moldova

Activitate Legislativă:

2000-2004 Reforma domeniului științei și inovării, elaborarea și promovarea Codului cu privire la știință și novare
2004-2005 Elaborarea cadrului legal pentru sinergia dintre business și cercetare-dezvoltare, Legea cu privire la parcurile științifico-tehnologice și invubatoarele de inovare
2005-2006 Elaborarea Strategiei pentru dezvoltarea industriei Moldovei 2015
2012 Elaborarea Strategiei de cercetare-dezvoltare a Republicii Moldova până în 2020: Moldova Cunoașterii
2012 Reforma domeniului științei și inovării, elaborarea amendamentelor la cadrul legal a domeniului științei și inovării

Titluri onorifice, Premii, Distincții și Aprecieri:

1993 Doctor Honoris Causa al Universităţii Libere Internaţionale din Moldova
1997 Membru al Academiei Ecologice din Moldova
1997 Membru al Societăţii Chimice din America (ACS), Diviziunea Mediului
1999 Membru al Academiei Central Europene de Ştiinţă şi Artă
1999 Membru al Academiei Internaţionale de Informatică
1999 Membru al Academiei de Ştiinţe Pedagogice şi Sociale din Rusia
2000 Doctor Honoris Causa al Universităţii Tehnice „Gh.Asachi" din Iaşi, România
2004 Doctor Honoris Causa al Academiei Balcanice de Ştiinţe, Cultură Nouă şi Dezvoltare Durabilă "Denis Jersov", Sofia, Bulgaria
2004 Membru al Academiei de Cosmonautică din Rusia
2005 Membru titular al Academiei Internaţionale de Noosferă
2006 Doctor Honoris Causa al Universităţii de Vest "Vasile Goldiş" din Arad, România
2006 Membru de Onoare al Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice, Gheorghe Ionescu-Şişeşti
2006 Membru al Academiei de Ştiinţe şi Arte din Montenegru
2006 Doctor Honoris Causa al Academiei de Studii Economice din Moldova
2007 Membru de Onoare al Academiei Române
2007 Membru al Academiei Europene de Științe și Arte
2009 Membru de Onoare al Academiei Naționale de Științe din Ucraina
2011 Membru de Onoare al Senatului Universității "Appollonia din Iași
2011 Doctor Honoris Causa al Universităţii de Stat de Educaţie Fizică şi Sport din Republica Moldova
2011 Membru al Academiei Internaţionale a Şcolii Superioare din Rusia
2012 Doctor Honoris Causa al Academiei de Ştiinţe din Rusia
2012 Premiul „Italia" pentru cultură
2012 Premiul „Cartea Anului", acordat în cadrul Salonului Internaţional de Carte, ediţia XXI pentru lucrarea „Dicţionarul poliglot de chimie ecologică"
2013 Premiul pentru realizări remarcabile în domeniul Integrării Europene al Organizației de Cooperare Economică la Marea Neagră

Informație Suplimentară:

Limba maternă: Română; Alte limbi: Engleză, Franceză, Italiană, Rusă
Abilități calculator: Windows, Internet, MS Office Suite