Gheorghe DUCA, academician

doctor habilitat în chimie, profesor universitar
Președintele Societății de Chimie din Republica Moldova

Republica Moldova
Home CV

Aria de interese

Ø Chimia Ecologică;

Ø Compuşi coordinativi cu transfer parţial al sarcinii în procesele redox;

Ø Transformarea peroxidului de hidrogen în mediul ambiant;

Ø Optimizări în tehnologii chimice şi mediu;

Ø Procese de autoepurare a apelor naturale;

Ø Managementul deşeurilor;

Ø Tehnologii de purificare a apelor;

Ø Estimarea riscului chimic;

Ø Audit ecologic;

Ø Educaţie ecologică.

 

Înapoi spre domeniile de activitate...