George DUCA, academician

PhD in chemistry, university professor
President of the Chemistry Society of the Republic of Moldova

Republic of Moldova
Home CV

Personalia

PERSONALIA: Despre Acad., Prof. Gheorghe DUCA

2018

Academicianul Gheorghe Duca a fost ales membru al Academiei de Științe și Arte a Bulgariei / Eugenia Tofan // Academia de Ştiinţe a Moldovei [Pagina Web]. - 2018. - 4 noiem. - http://www.asm.md/?go=noutati_detalii&n=8690&new_language=0

Decernare titlu Doctor Honoris Causa domnului academician Gheorghe Duca, preşedintele Academiei de Ştiinţe a Moldovei // Universitatea din Oradea. Facultatea de Ştiinţe. - 2018. - 13 noiem. - http://stiinte.uoradea.ro/articole/decernare-titlu-doctor-honoris-causa-...

Gheorghe Duca are o nouă funcție : Președintele Academiei de Științe a Moldova, Gheorghe Duca, a fost ales membru al Academiei de Științe și Arte a Bulgariei // Noi.md. - 2018. - 5 noiem. - https://noi.md/md/societate/gheorghe-duca-s-a-ales-cu-o-noua-functie

Președintele AȘM, Doctor Honoris Causa al Universității „Babeş-Bolyai" din Cluj Napoca / Eugenia Tofan // Akademos : revistă de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă. - 2018. - Nr 1. - P. 16. - http://www.akademos.asm.md/files/Akademos_1-2018_web_compressed.pdf

2016

Axa diamantină a vieţii lui... / Ion Ababii // La interfaţa timpurilor / Gheorghe Duca. - Chişinău, 2016. - P. 366-370.

Întemeietor de Şcoală ştiinţifică / Müfit Bahadir // La interfaţa timpurilor / Gheorghe Duca. - Chişinău, 2016. - P. 337-339.

Polivalenţă şi nobleţe rară / Dumitru Batîr // La interfaţa timpurilor / Gheorghe Duca. - Chişinău, 2016. - P. 384-386.

Savant şi manager al ştiinţei / Isaac Bersuker // La interfaţa timpurilor / Gheorghe Duca. - Chişinău, 2016. - P. 5-7.

Remarcabil om de ştiinţă şi pedagog de sorginte reformatoare / Ion Bostan // La interfaţa timpurilor / Gheorghe Duca. - Chişinău, 2016. - P. 371-373.

Promotor al protecţiei mediului / Arcadie Capcelea // La interfaţa timpurilor / Gheorghe Duca. - Chişinău, 2016. - P. 320-323.

Totul are un început... / Tudor Cozari // La interfaţa timpurilor / Gheorghe Duca. - Chişinău, 2016. - P. 387-390.

Curriculum vitae Gheorghe Duca // La interfaţa timpurilor / Gheorghe Duca. - Chişinău, 2016. - P. 485-490.

Timpul i-a dat dreptate / Nicolae Dabija // La interfaţa timpurilor / Gheorghe Duca. - Chişinău, 2016. - P. 391-394.

Omagiu la patru pătrimi / Eugen Doga // La interfaţa timpurilor / Gheorghe Duca. - Chişinău, 2016. - P. 398-399.

Managementul strategic al unui savant : Activitatea acad. Gheorghe Duca în calitate de ministru al Ecologiei, Construcţiilor şi Dezvoltării Teritoriului / Svetlana Dohotaru, Nicolae Stratan, Mihai Vieru // La interfaţa timpurilor / Gheorghe Duca. - Chişinău, 2016. - P. 312-319.

Gheorghe Duca: „Ştiinţa te acceptă sau te abandonează" / Florin-Gheorghe Filip // La interfaţa timpurilor / Gheorghe Duca. - Chişinău, 2016. - P. 353-355.

Savant consacrat excelenţei / Teodor Furdui // La interfaţa timpurilor / Gheorghe Duca. - Chişinău, 2016. - P. 305-311.

Gheorghe Duca: Viața în imagini // La interfaţa timpurilor / Gheorghe Duca. - Chişinău, 2016. - P. 449-482.

Fondator al Catedrei de Chimie Industrială şi Ecologică şi al Centrului de cercetări ştiinţifice "Chimie Aplicată şi Ecologică" / Maria Gonţa // La interfaţa timpurilor / Gheorghe Duca. - Chişinău, 2016. - P. 324-328.

Programe bilaterale / Janusz Lipkowski // La interfaţa timpurilor / Gheorghe Duca. - Chişinău, 2016. - P. 356-357.

Centrul Ştiinţific de Chimie Fizică şi Nanocompozite / Tudor Lupaşcu // La interfaţa timpurilor / Gheorghe Duca. - Chişinău, 2016. - P. 345-349.

Coordonate științifice comune / Matei Macoveanu // La interfaţa timpurilor / Gheorghe Duca. - Chişinău, 2016. - P. 358-360.

Academia de Ştiinţe a Moldovei, puternică și eficientă prin managementul său / Ion Petrescu // La interfaţa timpurilor / Gheorghe Duca. - Chişinău, 2016. - P. 376-383.

Managerul riscului / Mihail Revenco // La interfaţa timpurilor / Gheorghe Duca. - Chişinău, 2016. - P. 340-342.

Fondatorul chimiei ecologice / Iurii Scurlatov // La interfaţa timpurilor / Gheorghe Duca. - Chişinău, 2016. - P. 329-336.

Academicianul Gheorghe Duca este omul care deschide uși / Irina Stepanov // La interfaţa timpurilor / Gheorghe Duca. - Chişinău, 2016. - P. 374-375.

În vâltoarea timpurilor / Ion Tighineanu // La interfaţa timpurilor / Gheorghe Duca. - Chişinău, 2016. - P. 343-344.

„Cufundați în esența lucrurilor" / Serghei Travin // La interfaţa timpurilor / Gheorghe Duca. - Chişinău, 2016. - P. 361-362.

Omul multilateral / Constantin Turtă // La interfaţa timpurilor / Gheorghe Duca. - Chişinău, 2016. - P. 351-352.

Efervescenţa ideilor inovatoare / Gheorghe Ţâbârnă // La interfaţa timpurilor / Gheorghe Duca. - Chişinău, 2016. - P. 395-397.

Colaborări moldo-americane / Seymour D. Van Gundy // La interfaţa timpurilor / Gheorghe Duca. - Chişinău, 2016. - P. 363-365.

Inovațiile implementate în industrie sub conducerea academicianului Gheorghe Duca / Cristina Parfeni // Curentul. - 2016. - 19 dec. - http://curentul.md/stiri/proiect-curentul-stiinta-in-r-moldova-inovatiil...

2015

Academician Gheorghe Duca // Academicieni şi membri corespondenţi = Academicians and Corresponding Members, 2015. - Chişinău, 2015. - P. 46-47.

Gheorghe Duca : [dr. habilitat în chimie, prof. univ., membru titular al AŞM, preş. al AŞM] // Sângerei. Istorie şi actualitate / Vitalie Ciobanu, Sergiu Munteanu. - Chişinău, 2015. - P. 223.

2014

Preşedintele Academiei de Ştiinţe a Republicii Moldova - Cetăţean de Onoare al comunei Dumbrăveni / Mihai Sultana Vicol // [despre Gheorghe Duca] Literatura şi arta. - 2014. - 21 aug. - P. 7. - http://duca.md/sites/default/files/imce/PageFrom_Nr_31-32-33.pdf

2013

Academician Gheorghe Duca : în dialog cu Presedintele Academiei de Ştiinţe a Republicii Moldova, // În dialog cu Omul şi despre om / Vitalie Raileanu. - Chişinău, 2013. - P. 9-12.

Academicianul Gheorghe Duca - strateg al ştiinţei // Literatura şi Arta. - 2013. - 28 febr. - P. 7. http://asm.md/galerie/PageFrom_Nr_9_7.pdf

Savant şi manager cu un har deosebit / Bersuker, Isaac. // [despre Gheorghe Duca] Literatura şi Arta. - 2013. - 28 febr. - P. 7. http://asm.md/galerie/PageFrom_Nr_9_7.pdf

Omagiu la patru pătrimi [acad. Gheorghe Duca] / Doga, Eugen. // Literatura şi Arta. - 2013. - 28 febr. - P. 7. http://asm.md/galerie/PageFrom_Nr_9_7.pdf

Organizator şi apărător al ştiinţei / Snegur, Mircea. // [despre Gheorghe Duca] Literatura şi Arta. - 2013. - 28 febr. - P. 7. http://asm.md/galerie/PageFrom_Nr_9_7.pdf

Academicianul Gheorghe Duca a prezentat Pachetul de reforme în cercetare-inovare / Eugenia Tofan // Făclia. - 2013. - 9 febr. - P. 16: fot.

2012

Academician, Professor Gheorghe Duca: Short Bio // Ecological Chemistry : The V Intern. Conf.-Symp., 60th Anniversary of Academician, Professor Gheorghe Duca dedicated, 2-3 March 2012 : Abstr. Book. - Chişinău, 2012. - P. 10.

Academicianul Gheorghe Duca - fondatorul şcolii ştiinţifice a chimiei ecologice [Resursă electronică] / Muefit Bahadir. - 2012. - 6 mar. - http://www.duca.md/md/node/438

Revitalizarea ştiinţei - o şansă pentru viitorul ţării : [acad. Gheorghe Duca la 60 ani de la naşterea] / Grigore Barac // Mediul Ambiant. - 2012. - Nr 1 (61). - P. 46-47.

Polivalenţă şi nobleţe rară / Dumitru Batîr // [despre Gheorghe Duca] Literatura şi arta. - 2012. - 16 febr. - P. 7.

Remarcabil om de ştiinţă şi pedagog de sorginte reformatoare / Ion Bostan // [despre Gheorghe Duca] Literatura şi arta. - 2012. - 2 febr. - P. 7.

„Bunătatea în măreţie" sau un ABC al chimiei ecologice : [Duca, Gheorghe. „Dicţionar poliglot de chimie ecologică"] / Mihai Cimpoi // Literatura şi arta. - 2012. - 23 aug. - P. 7.

Laudatio Domnului Gheorghe Duca, academician, doctor habilitat, professor universitar, preşedinte al Academiei de Ştiinţe a Moldovei / M. M. Ciobanu // Academicianul Mitrofan Ciobanu la a 70-a aniversare. - Chişinău, 2012. - P. 371-375.

Omul care uneşte oameni / Nicolae Dabija //[despre Gheorghe Duca] Literatura şi arta. - 2012. - 23 febr. - P. 1.

Academicianul Gheorghe Duca şi drumul Republicii Moldova către societatea informaţională / Florin-Gheorghe Filip // Timpul. - 2012. - 24 febr. - P. 20.

Academicianul Gheorghe Duca - savant notoriu, manager iscusit şi militant al vieţii publice / Teodor Furdui // Akademos : revistă de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă. - 2012. - Nr 1 (24). - P. 14-18.

Academicianul Gheorghe Duca - savant şi manager al ştiinţei de prestigiu internaţional / Teodor Furdui, Ion Guceac, Valentina Ciochină // Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. - 2012. - Nr 1 (316). - P. 183-192.

Academicianul Gheorghe Duca : Schiţa genealogică / Alexandru Furtună, Mihai Adauge ; resp. de ed. : Constantin Manolache ; rec. : Ion Jarcuţchi ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Studii Enciclopedice. - Chişinău : Inst. de Studii Enciclopedice, 2012. - 63 p. - Bibliogr.: p. 45-47 (59 tit.).

Academicianul Gheorghe Duca - Omul care a depăşit timpul / Galben, Andrei. // Literatura şi arta. - 2012. - 23 febr. - P. 6.

Gheorghe Duca - savantul care preţuieşte prezentul şi vede viitorul / Tudor Lupaşcu // Literatura şi arta. - 2012. - 16 febr. - P. 7.

O lucrare de pionierat: chimia ecologică tălmăcită în cinci limbi / Constantin Manolache // Akademos : revistă de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă. - 2012. - Nr 1 (24). - P. 149.

O monografie cu impact internaţional / Constantin Manolache // Akademos : revistă de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă. - 2012. - Nr 1 (24). - P. 148.

Omul de ştiinţă // [despre Gheorghe Duca] Săptămîna. - 2012. - 24 febr. - P. 14.

The power of knowledge and the value of wisdom : [60th anniversary of Academician Gheorghe Duca] // Chemistry Journal of Moldova. General, Industrial and Ecological Chemistry. - 2012. - Vol. 7, Nr 1. - P. 9-10. - http://www.cjm.asm.md/sites/default/files/article_files/preface%20.pdf

Preşedintelui AŞM, acad. Gheorghe Duca, i-au fost înmânate însemnele de Doctor Honoris Causa al Academiei de Ştiinţe a Federaţiei Ruse [Resursă electronică]. - 2012 - 24 mai. - http://www.asm.md/?go=noutati_detalii&n=4831&new_language=0

Remarcabil om de ştiinţă, pedagog de sorginte reformatoare // [despre Gheorghe Duca] Făclia. - 2012. - 25 febr. - P. 3.

Managerul riscului / Mihail Revenco // [despre Gheorghe Duca] Literatura şi arta. - 2012. - 9 febr. - P. 7.

Omul care este al ţării / Gheorghe Rusnac // [despre Gheorghe Duca] Săptămîna. - 2012. - 10 febr. - P. 14.

Un blazon de nobleţe al Republicii Moldova / Tudor Rusu // [despre Gheorghe Duca] Făclia. - 2012. - 25 febr. - P. 1-2.

Organizator şi apărător al ştiinţei / Mircea Snegur // [despre Gheorghe Duca] Săptămîna. - 2012. - 17 febr. - P. 10.

. Gheorghe Duca - o viaţă în slujba ştiinţei chimice / Eugenia Tofan // // Flux : ed. de vineri. - 2012. - 7 mar.

Academicianul Gheorghe Duca distins cu „Premiul Italia" pentru cultură // AGEPI-Info. - 2012. - Nr 4. - P. 56.

2011

Academicianul Gheorghe Duca a fost menţionat cu Medalia Societăţii Oamenilor de Ştiinţă a Poloniei „Marie Scladovska-Curie" [pentru elaborarea şi dezvoltarea teoriei compuşilor cu transfer parţial de sarcină în procesele de oxido-reducere] [Resursă electronică]. - 2011. - 23 noiem. - http://www.asm.md/?go=noutati_detalii&n=4494&m=10&new_language=0

Academicianul Gheorghe Duca a primit Premiul Naţional GALEX // Gazeta bibliotecarului. - 2011. - Nr 4 (126). - P. 4 : fot.

Academicianul Gheorghe Duca - Doctor Honoris Causa al Universităţii de Stat de Educaţie Fizică şi Sport [Resursă electronică]. - 2011. - 28 dec. - http://asm.md/?go=noutati_detalii&n=4568&new_language=0

Academicianul Gheorghe Duca - om, savant, manager şi bărbat al cetăţii / Mihai Cimpoi, Vasile Bahnaru // Literatura şi arta. - 2011. - 14 iul. - P. 7.

Duca Gheorghe [Resursă electronică] // Laureaţii ai Medaliei de Aur a Organizaţiei Mondiale de Proprietate Intelectuală (Republica Moldova). - Chişinău, 2011. - P. 26-27. - http://agepi.md/pdf/medaliati/Medaliati-OMPI-2011.pdf

Fondul Internaţional pentru Cooperare şi Parteneriat Marea Neagră - Marea Caspică, i-a conferit o Diplomă de onoare domnului academician Gheorghe Duca [pentru contribuţie deosebită în constituirea acestei prestigioase instituţii de finanţare a proiectelor internaţionale în domeniile cercetării, inovării şi educaţiei] [Resursă electronică]. - 2011. - 20 dec. - http://asm.md/?go=noutati_detalii&n=4545&new_language=0

Gheorghe Duca - unul din 50 cei mai influenţi moldoveni ai anului 2011 [Resursă electronică]. - 2011. - dec. - http://www.duca.md/node/406

Ordinul Republicii pentru academicianul Gheorghe Duca [Resursă electronică]. - 2011. - 24 dec. - http://www.union.md/uinfo/actual/ordinul-republicii-pentru-academicianul...

Recunoaşterea meritelor academicianului Gheorghe Duca în protecţia mediului : [Academia Internaţională a Noosferei în Domeniul Dezvoltării Durabile din Rusia l-a ales, în calitate de membru titular, pe domnul academician Gheorghe Duca] [Resursă electronică]. - 2011. - 19 dec. - http://asm.md/?go=noutati_detalii&n=4542&new_language=0

Decret privind conferirea de distincţii de stat unor colaboratori ai Academiei de Ştiinţe a Moldovei [Nr 354-VI din 9 noiem. 2011] : [Pentru merite deosebite în dezvoltarea ştiinţei şi implementarea realizărilor ei în economia naţională şi contribuţie la pregătirea tinerilor savanţi şi a specialiştilor de înaltă calificare, se conferă: „Ordinul Republicii" domnului Gheorghe Duca - preşedinte] // Monitorul Oficial al Rep. Moldova. - 2011. - Nr 197-202. - P. 12-13. - http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=340936

La sfat cu diaspora: Emil Constantinescu, Eugen Doga şi Gheorghe Duca reiau Declaraţia de la Chişinău : [academicianul Gheorghe Duca, compozitorul-academician Eugen Doga şi preşedintele Forumului Academic Român Emil Constantinescu au decis să creeze Sfatul Oamenilor de Ştiinţă şi Cultură originari din R. Moldova] / Nicolae Roibu // Timpul. - 2011. - 14 apr. - P. 3.

Academicianul Gheorghe Duca - Doctor Honoris Causa al Universităţii de Stat din Tiraspol / Eugenia Tofan // Făclia. - 2011. - 22 apr. - P. 9 ; Literatura şi arta. - 2011. - 21 apr. - P. 8.

Академик Георгий Дука - почетный доктор Российской Академии Наук [20 декабря 2011 года на очередном заседании Генеральной Ассамблеи Российской Академии Наук (РАН) академику Георгию Дука, Президенту Академии Наук Молдовы, было присвоено почетное звание Доктор Онорис Кауза РАН за вклад в развитие науки и технологий и расширение международного сотрудничества] [Resursă electronică]. - 2011. - 24 dec. - http://asm.md/?go=noutati_detalii&n=4561&new_language=0

2010

Через модернизацию науки - к модернизации Молдовы [online] / Rec. : Олег Рыбаков // [despre Gheorghe Duca] http://ava.md/034-kommentarii/04008-cherez-modernizaciq-nauki--k-moderni... - 2010. - 17 мая.

Gheorghe Duca // Sângerei: Istorie şi actualitate / Vitalie Ciobanu, Sergiu Munteanu. - Chişinău, 2010. - P. 223.

Şcoala acad. Gheorghe Duca în domeniul chimiei ecologice / Tudor Lupaşcu, Maria Gonţa, Viorica Gladchi // Cercetător şi manager de prestigiu: profesorul Tudor Lupaşcu la 60 de ani : volum omagial. - Chişinău, 2010. - P. 185-192. - Bibliogr.: 10 tit.

2009

The school of ecological chemistry founded by academician Gheorghe Duca / Tudor Lupaşcu, Maria Gonţa, Viorica Gladchi // Chemistry Journal of Moldova. General, Industrial and Ecological Chemistry. - 2009. - Vol. 4, Nr 1. - P. 44-55. - Bibliogr.: 38 tit.

Academicianul Gheorghe Duca apreciat de Academia ucraineană : [acad. Gheorghe Duca a fost ales în calitate de membru de onoare al Academiei Naţionale de Ştiinţe a Ucrainei] / Nicolae Roibu // Timpul. - 2009. - 9 febr. - P. 2.

Академик Георге Дука - Президент Академии Наук Молдовы : [персона номера] / Виктор Улятовский // Банки & Финансы. - 2009. - Nr 11. - P. 22-25.

Despre Gheorghe Duca / Rec. : Pană, Sergiu // Bul. Şt. Rev. de Etnografie, Ştiinţe ale Naturii şi Muzeologie. Ser. nouă. - 2009. - Vol. 10. - P. 237-239.

2008

Gheorghe Duca şi strategia schimbării: contribuţii la societatea bazată pe cunoaştere / Ion Hadârcă // Akademos : revistă de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă. - 2008. - Nr 1/2 (9). - P. 106-107.

Academician Gheorghe Duca elected President of Academy of Sciences // Moldova Azi : ţara ta pe internet [Resursă electronică]. - 2008. - 21 febr. - www.azi.md/en.html.

Academician Gheorghe Duca - new fellow of American Biographical Institute // Advisory Directorate International. - 2008.

Academicianul Gheorghe Duca a fost reales preşedinte al Academiei de Ştiinţe a Rep. Moldova // Moldova Azi : ţara ta pe internet [Resursă electronică]. - 2008. - 22 febr. - www.azi.md/news?ID=48227 ; ProFarmacia. - 2008. - Nr 1/2. - P. 2.

Academicianul Gheorghe Duca i-a fost conferit titlul de membru al Academiei Europene de Ştiinţe şi Arte // Timpul. - 2008. - 2 apr. - P. 6.

Academicianul Gheorghe Duca a demonstrat un excelent har managerial / Vasile Anestiade // Jurnal de Chişinău. - 2008. - 15 febr. - P. 10.

Rolul primordial al Academiei noastre a fost şi este de a promova Adevărul / Ana Bantoş // [despre Gheorghe Duca] Jurnal de Chişinău. - 2008. - 15 febr. - P. 10.

Preşedintele Gheorghe Duca este în afara concurenţei / Mircea Bologa // Jurnal de Chişinău. - 2008. - 15 febr. - P. 10.

Viaţa Academiei a devenit mai dinamică / Valeriu Canţer //[despre Gheorghe Duca] Jurnal de Chişinău. - 2008. - 15 febr. - P. 10.

Un maestru al ştiinţei / Aurelian Dănilă // [despre Gheorghe Duca] Jurnal de Chişinău. - 2008. - 15 febr. - P. 10.

Cu drag despre omul potrivit la locul potrivit : [acad. Gheorghe Duca, Preşedinte al Acad. de Ştiinţe a Moldovei] / Eugen Doga // Timpul. - 2008. - 15 febr. - P. 17.

Gheorghe Duca - membru al Academiei Europene de Ştiinţe şi Arte // Moldova suverană. - 2008. - 2 apr. ; Timpul. - 2008. - 2 apr. - P. 6.

Gheorghe Duca, reales preşedinte // Jurnal de Chişinău. - 2008. - 22 febr. - P. 2.

Cu 158 de voturi „pro", Gheorghe Duca a fost reconfirmat în funcţia de preşedinte al Academiei de Ştiinţe a Rep. Moldova / Inga Lachi // Moldova suverană. - 2008. - 22 febr. - P. 1, 2.

Ideile academicienilor Gheorghe Duca şi Boris Melnic merită toată atenţia / Petru C. Loghin // Făclia. - 2008. - 1 mar. - P. 6.

Gheorghe Duca - destin de adevărat savant şi om de stat / Mina Lozanu // Făclia. - 2008. - 9 febr. - P. 4.

Inzestratul timonier al AŞM : [alegeriile Preşedintelui al AŞM], [despre Gheorghe Duca], [Resursă electronică] / Mihai Morăraş // Ziarul Universitatea. - 2008. - 29 ian. - http://www.usm.md/ziar/?cat=1835

Nouă performanţă a academicianului Gheorghe Duca ... : [Gheorghe Duca a devenit membru al Academiei Europene de Ştiinţe şi Arte cu sediul la Salzburg (Austria) : incontestabile ale savantului de talie europeană Gheorghe Duca în consolidarea ştiinţei naţionale] [Resursă electronică] // Ziarul Universitatea. - 2008. - 25 apr. - http://www.usm.md/ziar/?cat=1922

Gheorghe Duca, savantul care umanizează chimia şi nu numai / Vlad Pohilă //[despre Gheorghe Duca] Literatura şi arta. - 2008. - 7 febr. - P. 4.

„Puterea voinţei şi curajul său - ne-au dat aripi în viaţă": un sincer cuvânt despre profesor : [cuvinte de recunoştinţă către profesorul, academicianul Gheorghe Duca] / Elena Bunduchi, Natalia Secară, Natalia Marchitan [et al.] ; interlocutor : Tatiana Rotaru // Moldova suverană. - 2008. - 20 febr. - P. 2.

Preşedintele AŞM, acad. Gheorghe Duca, câştigă cel de-al doilea mandat // Akademos : revistă de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă. - 2008. - Nr 3 (10). - P. 3.

Academia şi-a reales preşedintele / Nicolae Roibu // [despre Gheorghe Duca] Timpul. - 2008. - 22 febr. - P. 9.

Preşedintele Academiei de Ştiinţe a fost ales / Tatiana Rotaru // [despre Gheorghe Duca] Făclia. - 2008. - 23 febr. - P. 3.

Duca nu-i pe ducă : [interviu cu acad. Petru Soltan] / a dialogat Ion Stici // Literatura şi arta. - 2008. - 24 ian. - P. 7.

Академик Георге Дука повторно избран президентом Академии Наук Молдовы [Resursă electronică] // Moldova Azi : ţara ta pe internet [online]. - 2008. - 21 febr. - www.azi.md/ru.html

Георге Дука - химик, академик, президент Академии Наук Молдовы : [Кто есть Кто в Молдове] // Документ. - 2008. - Nr 1. - P. 25.

Георге Дука переизбран президентом Академии Наук Молдовы : его кандидатуру поддержали 158 человек из 161 // Независимая Молдова. - 2008. - 22 февр.

Старый новый президент Академии Наук Молдовы : [Георге Дука переизбран президентом АНМ] // Кишиневские новости. - 2008. - 22 февр. - Р. 3.

2007

Academicianul Gheorghe Duca - Preşedinte al Academiei de Ştiinţe a Moldovei / Dumitru Batîr // Neliniştea memoriei: evoluţia chimiei în Moldova şi avatarurile vieţii. Sinteze. Portrete. Medalioane. Reflecţii / Dumitru Batîr. - Chişinău, 2007. - P. 257-260.

Catedra de Chimie Industrială şi Ecologică : [coord. de acad. Gheorghe Duca] / Dumitru Batîr // Neliniştea memoriei: evoluţia chimiei în Moldova şi avatarurile vieţii. Sinteze. Portrete. Medalioane. Reflecţii / Dumitru Batîr. - Chişinău, 2007. - P. 69, 73-78.

Spirit ancorat în actualitate : [academicianul Gheorghe Duca] / Dumitru Batîr // Mediul Ambiant : rev. şt. de informaţie şi cultură ecologică. - 2007. - Nr 1 (31). - P. 45-46.

Decret privind conferirea Ordinului „Gloria Muncii" domnului Gheorghe Duca // Monitorul Oficial. - 2007. - Nr 32-35. - P. 41.

Cine avea să fie Socrate dacă era din Moldova? : [academicianul Gheorghe Duca a conferit Ordinul Socrate] / Viorel Mihail // Săptămîna. - 2007. - 23 noiem. - P. 8-9.

De ziua ta : dedicată celor 55 de ani de la naşterea academicianului Gheorghe Duca : [Resursă electronică] / Raisa Ţâbârnă // Ziarul Universitatea. - 2007. - 27 mar. - www.usm.md/ziar/?cat=1602.

Academicianul Gheorghe Duca - Omul cel nou al Imperiul Veşnic / Dragoş Vicol // Akademos : revistă de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă. - 2007. - Nr 1 (6). - P. 5-13 ; Moldova suverană. - 2007. - 28 febr. - P. 2.

За вклад в интеллектуальное развитие общества Георге Дука награжден международным Орденом Сократа // Независимая Молдова. - 2007. - 14 марта. - Р. 2.

Cunoaşterea şi inovarea - calea spre competitivitate [despre Gheorghe Duca] / Rec. : Grigore Belostecinic // Akademos : revistă de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă. - 2007. - Nr 2/3 (7). - P. 58-60.

Gheorghe Duca şi contribuţia la „Knowledge Society" : [pe marginea cărţii Acad. Gheorghe Duca: „Contribuţii la societatea bazată pe cunoaştere"] / Efim Josanu // Literatura şi arta. - 2007. - 20 dec. - P. 5.

Cunoaşterea - resursă principală a societăţii : [lansarea cărţii Acad. Gheorghe Duca: „Contribuţii la societatea bazată pe cunoaştere (Knowledge Society)"] / Raisa Plăieşu // Gazeta bibliotecarului. - 2007. - Nr 11, 12. - P. 14.

Pledoarie pentru umanizarea chimiei, a ştiinţei, a societăţii : [pe marginea cărţii Acad. Gheorghe Duca: „Contribuţii la societatea bazată pe cunoaştere"] / Vlad Pohilă // Biblio Polis. - 2007. - Nr 4. - P. 101-105.

O carte despre ştiinţa şi mediu / Nicolae Roibu // [despre Gheorghe Duca] Timpul. - 2007. - 15 noiem. - P. 4.

Protejează mediul - viaţa e în mâinile tale! : [despre cartea „Protecţia mediului ambiant : compendiu" de Alina Buga şi Gheorghe Duca] / Rec. : Rotaru, Tatiana. // Univers Pedagogic Pro. - 2007. - 15 noiem. - P. 3.

2006

Acordarea titlului Academic Doctor Honoris Causaal Universităţii de Vest „Vasile Goldis" din Arad academicianului Gheorghe Duca - înalta personalitate din Republica Moldova. Preşedinte al Academiei de Ştiinţe a Moldovei: Performante ştiinţifice excepţionale în domeniul chimiei şi managementului ecologic // Studii de Ştiinţă şi Cultură / Univ. de Vest „Vasile Goldis" din Arad [Resursă electronică]. - 2006. - http://www.revista-studii-uvvg.ro/index.php?categoryid=25&p2_articleid=48

Spirit ancorat cu plenitudine în actualitate : [academicianul Gheorghe Duca la 55 de ani] / Dumitru Batîr // Intellectus : rev. inventatorilor şi cercetătorilor. - 2006. - Nr 4. - P. 80-82.

Duca, Gheorghe: membrul titular, chimist // Membrii Academiei de Ştiinţe a Moldovei : Dicţionar (1961-2006). - Chişinău, 2006. - P. 59-62.

Curriculum vitae : [la şedinţa festivă a Senatului ASEM acad. Gheorghe Duca, Preşedinte al Acad. de Ştiinţe a Moldovei va fi oferit titlul de Doctor Honoris Causa al ASEM] // Curierul economic. - 2006. - 21 sept. - P. 11 : fot.

Gheorghe Duca : [date biografice] // Bul. informativ / Guvernul Rep. Moldova. - 2006. - Nr 1 (aug.). - P. 5.

Gheorghe Duca : [fişier biografic] // Săptămîna. - 2006. - 9 iun.

Gheorghe Duca, Preşedintele Academiei de Ştiinţe a Moldovei - Omul „Săptămînii" 2006 // Săptămîna. - 2006. - 29 dec. - P. 1.

Chimia ecologică: rezultate încurajatoare / Gonţa, Maria. // [activitatea Catedrei de Chimie Ecologică coord. de acad. Gheorghe Duca] // Moldova: ser. nouă. - 2006. - Nr 4/5. - P. 19.

Savant, care nu numai crează, dar şi implimentează rezultatele ştiinţei în practică: (Academicianul Gh. Duca la 50 de ani) / / Teodor Furdui, Mihail Lupaşcu, Simion Toma, Vasile Anestiade, Andrei Ursu, Boris Matienco, Tatiana Constantinov, Valeriu Rudic, Alexandru Ciubotaru, Ion Toderaş, Petru Patron, Anatol Jacotă, Victor Lacusta, Alexandru Chirilov, Valentina Ciochină // Academicianul Teodor Furdui: Savant, mentor, militant. - Chişinău, 2006. - P. 154-156.

Universitatea ,,Alecu Russo" a conferit titlul onorific ,,Doctor Honoris Causa" - Gheorghe Duca, doctor habilitat, profesor universitar, presedintele Academiei de Stiinte a Moldovei [Resursă electronică] // 2006 http://www.usb.md/ro/?noutati=3

Дука, Георге. : [биография] // Инф. вестник / Правительство Республики Молдова. - 2006. - Nr 1 (авг.). - P. 5.

2005

Curriculum Vitae al Academicianului Gheorghe Duca, Preşedintele Academiei de Ştiinţe din Republica Moldova // Convergenţe spirituale Iaşi - Chişinău : Dimensiuni şi valente ale colaborării ştiinţifice şi publicistice dintre Academia Ecologică din Iaşi şi Comunitatea Academică din Chişinău. - Iaşi, 2005. - P. 23-28.

La o apariţie de carte: treptele unui urcuş : [pe marginea cărţii „Treptele unui urcuş: Profil de savant - Gheorghe Duca" de Dumitru Batîr. - Chişinău : Ştiinţa, 2004] / Teodor Furdui, Ion Toderaş // Literatura şi arta. - 2005. - 19 mai. - P. 7.

Gheorghe Duca - Preşedintele Academiei de Ştiinţe a Moldovei // 50 cei mai influenţi moldoveni în a. 2005. - Chişinău, 2005. - P. 140-141.

Distins omagiu unui mare savant : academicianul Gheorghe Duca, Preşedintele Academiei de Ştiinţe din Republica Moldova / Constantin Marinescu // Convergenţe spirituale Iaşi - Chişinău : Dimensiuni şi valente ale colaborării ştiinţifice şi publicistice dintre Academia Ecologică din Iaşi şi Comunitatea Academică din Chişinău. - Iaşi, 2005. - P. 17-22.

Георге Дука. Неформальный кандидат : [Президент Академии Наук зарегистрирован вторым кандидатом на пост Президента Респ. Молдова] // Экон. обозрение. - 2005. - 1 апр. - Р. 3.

Георге Дука - Президент Академии Наук Респ. Молдова : [Кто есть Кто в Молдове] // Документ. - 2005. - Nr 1. - P. 20.

Кодекс о науке и инновациях - в действии : [результаты нац. конкурса «Ученый года» - академик Георге Дука] / Татьяна Добрынина // Независимая Молдова. - 2005. - 2 июня.

Лучший ученый Молдовы 2004 года : [по итогам нац. конкурса по поддержке науки и инноваций признан президент АНМ, акад. Георге Дука] // Кишин. обозреватель. - 2005. - 2 июня. - Р. 5.

Сoстав Правительства Республики Молдова, утвержденный 19 апреля 2005 года : [..., Георге Дука, президент Академии Наук Молдовы, ...] // Экон. обозрение. - 2005. - 22 апр. - Р. 15.

2004

Curajul de a persevera : [despre Gheorghe Duca, acad., savant în domeniul chimiei ecologice] / Dumitru Batîr // Moldova Suverană. - 2004. - 27 febr.

Noul Preşedinte al AŞM - academicianul Gheorghe Duca / Dumitru Batîr // Intellectus : rev. inventatorilor şi cercetătorilor. - 2004. - Nr 1. - P. 59.

Omul care se autodepăşeşte : [academicianul Gheorghe Duca] / Dumitru Batîr // Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe biologice, chimice şi agricole. - 2004. - Nr 3 (294). - P. 149-155.

Omul care se autodepăşeşte pe sine : [academicianul Gheorghe Duca, Preşedinte al Academiei de Ştiinţe a Moldovei] / Dumitru Batîr // Moldova: ser. nouă. - 2004. - Nr 4. - P. 26-29 : fot. - Text şi în lb. engl., rusă.

Ştiinţa a gospodăririi lumii [despre Gheorghe Duca] / Dumitru Batîr // Florile dalbe. - 2004. - 29 apr. - P. 5.

Treptele unui urcuş [despre Gheorghe Duca] / Batîr, Dumitru. // Florile dalbe. - 2004. - 12 mai. - P. 7.

Treptele unui urcuş: Profil de savant - Gheorghe Duca / Dumitru Batîr. - Chişinău : Î.E.P. Ştiinţa, 2004. - 175 p. - Bibliogr.: 77 tit. - ISBN 9975-67-415-1.

Gheorghe Duca a fost ales Preşedinte al Academiei de Ştiinţe a Moldovei // Făclia. - 2004. - 7 febr. - P. 1.

Reflecţii la o înscăunare : [despre numirea acad. Gheorghe Duca în funcţia de Preşedinte al Academiei de Ştiinţe a Moldovei] / A. Gromov // Moldova: ser. nouă. - 2004. - Nr 4. - P. 27.

Distins omagiu unui mare savant : academicianul Gheorghe Duca, Preşedintele Academiei de Ştiinţe din Republica Moldova / Constantin Marinescu // Bul. şt. / Academia Ecologică din România. - 2004. - Nr 9/10. - P. 271-279.

Cel mai indicat academicianul Gheorghe Duca: [Cine va fi Preşedintele Academiei de Ştiinţe?] / Boris Matienco // Timpul. - 2004. - 30 ian. - P. 18.

Profil de savant : [prezentarea cărţii „Treptele unui urcuş: Profil de savant - Gheorghe Duca" de Dumitru Batîr] / Tatiana Rotaru // Săptămîna. - 2004. - 28 mai. - P. 13.

De-al nostru-i preşedintele AŞM : [alegerea noului Preşedinte al Academiei de Ştiinţe a Moldovei Gheorghe Duca] / Gheorghe Rusnac // Universitatea de Stat din Moldova. - 2004. - Nr 12 (41). - P. 1.

Gheorghe Duca, noul Preşedinte al Academiei : [Adunarea Generală de realegere a Preşedintelui] / Ion Stici // Moldova suverană. - 2004. - 6 febr.

Un eseu academic despre Preşedintele Academiei : [despre cartea lui Dumitru Batîr „Treptele unui urcuş: Profil de savant - Gheorghe Duca". - Chişinău : Ştiinţa, 2004] / Ion Stici // Moldova suverană. - 2004. - 23 iul.

Gheorghe Duca: Destinul Unui Cavaler Adevărat : [pe marginea vol. „Treptele unui urcuş: Profil de savant - Gheorghe Duca" de Dumitru Batîr] / Dragoş Vicol // Literatura şi arta. - 2004. - 9 sept. - P. 6.

Георге Дука избран новым президентом Академии наук РМ // Независимая Молдова. - 2004. - 6 февр. - Р. 3.

Избран новый президент Академии наук : [академик Георге Дука] / Ирина Коваленко // Экон. обозрение. - 2004. - 6 февр.

Поздравляем! С днем рождения Вас, глубокоуважаемый Георгий Григорьевич : [поздравления от коллектива редакции газеты «Независимая Молдова»] // Независимая Молдова. - 2004. - 24 февр. - Р. 4.

2003

Savantul care a sesizat adierile timpului : [şcoala ştiinţifică a academicianului Gheorghe Duca] / Dumitru Batîr // Universitatea de Stat din Moldova. - 2003. - Nr 7 (36). - P. 3.

Esenţa trăirii pe pământ : [Gheorghe Duca - şef de Catedră Chimie Industrială şi Ecologică a USM] / Galina Dragalina // Universitatea de Stat din Moldova. - 2003. - Nr 7 (36). - P. 3.

Duca, Gheorghe : [note biografice] // Românii din jurul României. - Chişinău, 2003. - P. 292-293.

Gheorghe Duca - chimist, profesor universitar, academicianul Rep. Moldova // Enciclopedia marilor personalităţi din istoria, ştiinţa şi cultura românească, de-a lungul timpului. - Bucureşti, 2003. - Vol. IV. Contemporanii: A-I. - P. 376-378.

2002

Gheorghe Duca, sau despre spiritul reînnoirii : [fondator al chimiei ecologice, prof. univ.] / Dumitru Batîr // Literatura şi arta. - 2002. - 28 febr. - P. 7.

Preocupat de dilemele răscrucii de secole : [Gheorghe Duca] / Dumitru Batîr // Florile dalbe. - 2002. - 28 febr. - P. 5.

Şcoala ştiinţifică a academicianului Gheorghe Duca în domeniul chimiei ecologice / Dumitru Batîr // Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe biologice, chimice şi agricole. - 2002. - Nr 2 (287). - P. 164-166.

Un spirit al reînnoirii : [academicianul Gheorghe Duca] / Dumitru Batîr // Intellectus : rev. inventatorilor şi cercetătorilor. - 2002. - Nr 1. - P. 54-55.

Chimie : ghid pentru elevi şi studenţi [despre Gheorghe Duca / Rec. : Dumitru Batîr // Florile dalbe. - 2002. - 13 iun. - P. 4 ; Făclia. - 2002. - 15 iun. - P. 4.

Gheorghe Duca - Doctor Honoris Causa al Universităţii Real Umaniste din Cahul // Făclia. - 2002. - 23 mar. - P. 1.

Gheorghe Duca : [notă biografică] // Cercetători şi inventatori din Republica Moldova : (prezentare succintă). - Chişinău, 2002. - Partea 1. - P. 61-63.

La mai mult şi la mai mare : [rev. „Natura", Mişcarea Ecologistă din Moldova aduce felicitări dl. Gheorghe Duca, ministrul Ecologiei, Construcţiilor şi Dezvoltării Teritoriului cu ocazia jubileului de 50 de ani de la naştere] // Natura. - 2002. - Nr 2. - P. 2.

Gheorghe Duca : [date biografice] / Ion Madan // Calendarul Naţional. - Chişinău, 2002. - P. 81-82.

Chimia la braţ cu ecologia : [cercet. de chimie ecologică coordonate de acad. Gheorghe Duca] / Vasile Odoleanu // Moldova suverană. - 2002. - 23 oct. - P. 2.

Gheorghe Duca, omul pe care se poate sprijini ştiinţa, dar şi politica / Tudor Rusu // Făclia. - 2002. - 2 mar. - P. 1.

Savant, care nu numai crează, dar şi implementează rezultatele ştiinţei în practică : [Gheorghe Duca, cercetător în domeniul ecologiei şi chimiei] / Teodor Furdui, Mihail Lupaşcu, Simion Toma, Vasile Anestiade, Andrei Ursu, Boris Matienco, Tatiana Constantinov, Valeriu Rudic, Alexandru Ciubotaru, Ion Toderaş, Petru Patron, Anatol Jacotă, Victor Lacusta, Alexandru Chirilov, Valentina Ciochină // Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe biologice, chimice şi agricole. - 2002. - Nr 4 (289). - P. 140-141 ; Moldova suverană. - 2002. - 28 febr. - P. 3.

2001

Şcoala ştiinţifică a academicianului Gheorghe Duca în domeniul chimiei ecologice / Dumitru Batîr // Literatura şi arta. - 2001. - 22 noiem. - P. 7.

Biografiile membrilor Guvernului Republicii Moldova : [Gheorghe Duca, ministru al Ecologiei, Construcţiilor şi Dezvoltării Teritoriului] // Moldova suverană. - 2001. - 21 apr. - P. 2.

Ministrul ecologiei a efectuat o vizită de lucru în judeţul Tighina : [Gheorghe Duca] // Moldova suverană. - 2001. - 16 oct. - P. 5.

O întîlnire promiţătoare : [întîlnirea conducerii Mişcării Ecologiste din Moldova, a liderilor filialelor teritoriale şi a organizaţiilor afiliate la Mişcarea Ecologistă din Moldova cu acad. Gheorghe Duca, ministrul Ecologiei, Construcţiilor şi Dezvoltării Teritoriului] / Victoria Reşetnic // Natura. - 2001. - Nr 11. - P. 2.

Chimia ecologică - fondator Gheorghe Duca, academician al AŞM, doctor habilitat, profesor universitar / Gheorghe Rusnac, Valeriu Cozma // Profesorii Universităţii de Stat din Moldova (1946-2001) : Dicţionar istorico-biografic. - Chişinău, 2001. - P. 265-273.

Gheorghe Duca, academician al AŞM / Gheorghe Rusnac, Valeriu Cozma // Profesorii Universităţii de Stat din Moldova (1946-2001) : Dicţionar istorico-biografic. - Chişinău, 2001. - P. 77-80.

2000

Conştiinţa propriei vocaţii : [despre Gheorghe Duca, savant-chimician, prof. univ., deputat al Parlamentului Republicii Moldova] / Dumitru Batîr // Moldova suverană. - 2000. - 24 febr.

Vocaţie şi spirit de inovator : [academicianul Gheorghe Duca] / Dumitru Batîr // Intellectus : rev. inventatorilor şi cercetătorilor. - 2000. - Nr 2. - P. 55-58.

Ascensiunea academicianului Gheorghe Duca : [chimistul Gheorghe Duca, preş. Comisiei parlamentare pentru Cultură, Ştiinţă, Învăţământ şi Mijloace de Informare în Masă] / Grigore Grigorescu // Literatura şi arta. - 2000. - 2 noiem. - P. 1.

Legea lui Gheorghe Duca : [Lege cu privire la Cercetare şi Dezvoltare] / Tudor Rusu // Făclia. - 2000. - 8 ian. - P. 1, 3.

Togă şi lauri pentru academicianul Gheorghe Duca : [Gheorghe Duca, Doctor Honoris Causa al Universităţii "Gheorghe Asachi" din Iaşi] // Moldova suverană. - 2000. - 11 noiem. - P. 4.

1999

Prodigiosul Gheorghe Duca : [om de ştiinţă, prof. univ., chimician] / Dumitru Batîr // Moldova Suverană. - 1999. - 27 febr. - P. 3 ; Florile dalbe. - 1999. - 18 febr. - P. 2-3.

Gheorghe Duca se pronunţă pentru protejarea intelectualităţii // Moldova suverană. - 1999. - 8 iun. - P. 1.

Parlamentarul Gheorghe Duca solicită luarea unor măsuri urgente pentru protejarea intelectualităţii // Dialog. - 1999. - 11 iun.

1998

Sub semnul cifrei 8: candidaţii Blocului electoral Pentru o Moldovă Democratică şi Prosperă - candidaţi la Premiile de Stat ale Rep. Moldova în domeniul ştiinţei, tehnicii şi producţiei : Alexei Sâciov, Victor Isac, Gheorghe Duca, chimicieni / Dumitru Batîr // Săptămîna. - 1998. - 13 mar. - P. 20.

Opinia expertului străin : [invenţiile prof. Gheorghe Duca] / Jean Carré // Bursa invenţiilor (Intellectus). - 1998. - Nr 1 (7). - P. 1.

Inventatorul Gheorghe Duca, medaliat cu aur de către Organizaţia Mondială de Proprietate Intelectuală // Moldova suverană. - 1998. - 3 oct. - P. 3.

1997

Cinci ani ca un deceniu : [activitatea Catedrei de Chimie Industrială şi Ecologică coord. de Gheorghe Duca] // Dialog. - 1997. - 20 noiem.

1996

Duca, Gheorghe // Dicţionarul specialiştilor un „Who's who" în ştiinţa şi tehnica românească. - Bucureşti, 1996. - Vol. 1. - P. 126.

Gheorghe Duca : Biobibliografie / alcăt. : I. Cebotari ; red. : V. Musteaţă. - Chişinău : U.S.M., 1996. - 43 p.

Gheorghe Duca - membrul corespondent al Academiei de Ştiinţe a Republicii Moldova // Academia de Ştiinţe a Republicii Moldova: 50 de ani. - Chişinău, 1996. - P. 148.

1995

Armonia incompatibilului: [despre Gheorghe Duca / Dumitru Batîr // Intellectus : rev. inventatorilor şi cercetătorilor. - 1995. - Nr 3. - P. 61-63.

1994

Gheorghe Duca, directorul Departamentului Ştiinţe Naturale // O sută de profesori ai Univ. Libere Intern. din Moldova. - Chişinău, 1994. - P. 55-56.

1993

Cronica: Conform rezultatelor alegerilor ce au avut loc la Adunarea generală Academiei de Ştiinţe a Moldovei în cadrul Secţiei de ştiinţe biologice şi chimice au fost aleşi: membrii titulari: A. A. Cebotari, T. I. Furdui, I. M. Ganea, B. T. Matienco, A. G. Negru, Gh. V. Şişcanu, P. T. Vlad ; membrii corespondenţi: I. I. Dediu, Gh. G. Duca, N. V. Gărbălău : [date biogr.] // Bul. Acad. de Ştiinţe a Rep. Moldova. Ştiinţe biologice şi chimice. - 1993. - Nr 2. - P. 3-12.

1982

Lăstar al ştiinţei : [Gheorghe Duca - candidat la Premiul rep. pentru tineret în domeniul ştiinţei şi tehnicii] / Dumitru Batîr // Tinerimea Moldovei. - 1982. - 29 aug. - (Cu caract. chir.).

На пути достижения истины : [Георге Дука] / В. Соколов // Молодежь Молдавии. - 1982. - 28 сент.

1976

Contururile personalităţii : [despre Gheorghe Duca] / M. Larciuc, E. Carpova // Chişinău. Gazeta de seară. - 1976. - 27 febr. - (Cu caract. chir.) ; Веч. Кишинев. - 1976. - 27 февр.

Gheorghe Duca (academician) [Resursă electronică] // http://ro.wikipedia.org/wiki/Gheorghe_Duca_(academician)