George DUCA, academician

PhD in chemistry, university professor
President of the Chemistry Society of the Republic of Moldova

Republic of Moldova
Home CV

Activitatea organizatorică

ORGANIZAREA CONFERINȚELOR INTERNAȚIONALE

2020 ICMSEM Conferinta internationala: "Managementul stiintei si managementul ingineriei", Editia XIV, Chisinau, Moldova, 31 iulie-1 august, 2020

2017 A șasea Conferinţă internatională ”Chimia Ecologică și chimia mediului”, Chişinau, Moldova, 1-4 martie 2017.

2016 Conferința festivă consacrată aniversării a 70 de ani de la fondarea AȘM, și evenimentul de promovare "Science Slam-8", 12 iunie, 2016

2016 Atelier de lucru privind elaborarea strategiilor de specializare inteligentă (S3) adresat țărilor non-UE/ "S3 Design Learning Workshop" Regional Workshop on Smart Specialisation (S3), Chișinău, 18-18 februarie, 2016.

2016 "Science Slam-6", Eveniment de promovare, Chișinău, 8 martie, 2016.

2016 Zilele Europei în Moldova, Chișinău, 13-20 mai, 2016

2016 "Science Slam-7", Eveniment de promovare, Chișinău, 12 iulie, 2016.

2016 Seminarul regional "Finanţarea cercetării bazată pe performanțe - către sisteme naționale de cercetare și inovare mai eficiente în regiunea Dunării", 23 iunie, 2016

2016 Noaptea Cercetătorilor-2016, evenimentul de promovare a imaginii științei în societate, organizat cu suportul Comisiei Europene, Chișinău, 23 septembrie, 2016.

2016 "Science Slam-5", Marea Finală, Eveniment de promovare, Chișinău, 28 ianuarie, 2016.

2015 "Atragerea Diasporei Stiintifice in cadrul sectorului de Cercetare-Dezvoltare din Moldova", Eveniment public, Chișinău, 24 martie, 2015

2015 Clubul “Ştiinţă şi Business”, Domeniul eficienţei energetice", Eveniment pentru crearea parteneriatelor știință-business, Chișinău, 26 martie, 2015

2015 Zilele Europei în Moldova, Chișinău, 10-17 mai, 2015

2015 "Science Slam-2", Eveniment de promovare, Chișinău, 28 mai, 2015.

2015 “Noaptea Cercetătorilor-2015” Eveniment de promovare a imaginii științei în societate, organizat cu suportul Comisiei Europene, Chișinău, 25 septembrie, 2015.

2015 "Science Slam-3", Eveniment de promovare, Chișinău, 8 octombrie, 2015.

2015 International & National Science Days within the Academy of Sciences of Moldova European Union Framework Programme for Research and Innovation HORIZON 2020, Compania informațională, Chișinău, 9-12 noiembrie, 2015

2015 "Science Slam-4", Eveniment de promovare, Chișinău, 8 decembrie, 2015.

2014 Atelierul de lucru regional cu participarea ţărilor Parteneriatului Estic (EaP) "Evaluarea şi Expertiza pentru Excelenţa Ştiinţifică în Regiunea EaP", Chișinău, 7-8 mai,

2014 Zilele Europei in Moldova, Chișinău, 9-14 mai, 2014

2014 "Science Slam-1", Eveniment de promovare, Chișinău, 30 mai, 2014

2014 Forul moldo-român „Promovarea participării comune la Programele Europene în domeniul științei și educației"

2013 Evenimentul regional de lansare a Programului Cadru pentru Cercetare și Inovare al Uniunii Europene ,,Orizont 2020'', cu participarea dlui Robert-Jan SMITS, Director general al Directoratului Comisiei Europene pentru Cercetare şi Inovare și reprezentanții țărilor Parteneriatului Estic, Chișinău, 17 martie, 2013.

2013 Noaptea Cercetătorilor-2013, evenimentul de promovare a imaginii științei în societate, organizat cu suportul Comisiei Europene, Chișinău, 27 septembrie, 2013

2012 A cincea Conferinţă internatională “Chimia Ecologică”, Chişinau, Moldova, 1-4 martie 2012.

2012 Ședința a III-a a Comisiei moldo-polone pentru cooperare economică, Chișinău, Republica Moldova

2012 Conferința științifică republicană „Chimia ecologică și estimarea riscului chimic", ediția a XII-a, Chișinău, Republica Moldova

2011 Conferinţa Naţională "Cercetarea şi inovarea în parteneriat cu mediul de afaceri", Chişinău, 10 noiembrie 2011

2010 Conferinţa Internaţională „Apa - istorie, resurse, perspective", Chişinău, 5-6 noiembrie 2010.

2009 Conferinţa Internaţională dedicată aniversării de 50 de ani a Înfiinţării Institutului de Chimie al AŞM, 26-28 mai 2009.

2009 EU-EECA cooperation in Human Genomics and related Health issues, Chisinau, Republic of Moldova, 28-29 aprilie 2009.

2009 IV Форум творческой и научной интеллигенции государств-участников Содружества Независимых Государств, Chişinău, 23-25 septembrie 2009.

2008 Conferinţa internaţională pentru statele Europei Centrale şi de Sud-Est, Caucaziene, CSI, Ţările Balcanice şi Baltice "Politici în domeniul ştiinţei şi educaţiei", Chişinău, Moldova, 19-20 septembrie 2008.

2008 Atelierul de lucru "Rolul chimiei ecologice în cercetarea poluării şi dezvoltarea durabilă" în cadrul Programului NATO "Ştiinţa pentru pace şi securitate", Chişinău, Moldova, 9-10 octombie 2008.

2008 Conferinţa ştiinţifică internaţională "Cantemireştii - o celebră dinastie din secolele XVII-XVIII", Chişinău, Moldova, 28-29 noiembrie 2008.

2007 Conferinţa Internaţională a Academiilor de Ştiinţe din Europa de Est şi de Sud-Est "Ştiinţa globală şi politicile naţionale: rolul academiilor", Chişinau, Moldova, 4-5 mai 2007.

2007 A doua Conferinţă internaţională a Societăţii în Chimie a Republicii Moldova, Chişinau, Moldova, 1-3 octombrie 2007.

2006 Conferinţa Internaţională "Ipsilanti, Filipidis - protagonişti ai istoriei moldo-greceşti", Chişinău, Moldova, 25 iunie 2006.

2006 Conferinţa ştiinţifica "15 ani de independenţă a Republicii Moldova", Chişinău, Moldova, 22 august 2006.

2006 A V-ea Conferinţă Internaţională ştiinţifico-practică "Problemele ecologico-chimice ale Nistrului", Odesa, Ucraina, 4-6 octombrie 2006.

2006-2008 Şedinţe ale Clubului Naţional "Parteneriat Ştiinţă şi Business", Chişinău, Moldova:

2005 A treia Conferinţă internatională în Chimia Ecologică, Chişinau, Moldova, 20-21 mai 2005.

2005 Conferinţa internaţională "Oportunităţi pentru implementarea şi comercializarea rezultatelor ştiinţifice în domeniul farmaceuticii şi echipamentului medical", Chişinu, Moldova, 24 februarie 2005.

2005 Conferinta Internationala a Chimiei Coordinative, Chişinău, Moldova, 20-24 iunie 2005.

2005 Simpozion internaţional "Transfer tehnologic în ingineria electronică, materiale multifuncţionale şi mecanică fină", Chişinau, Moldova, 17 septembrie 2005.

2005 Conferinţa Internaţională "Energetica Moldovei-2005", Chişinău, Moldova, 21-24 septembrie 2005.

2005 Conferinţa internaţională "Transferul de tehnologii în agricultură şi industria alimentară", Chişinău, Moldova, 10-11 iunie 2005.

2004 Conferinta "Oportunitatile Colaborarii Internationale pentru Dezvoltarea Stiintei si a Tehnologiilor noi in Moldova", Chişinău, Moldova, 13-14 octombrie 2004.

2003 Conferinta internationala privind activitatea CRDF din SUA in țările member ale CSI, Chişinău, Moldova, 7-10 aprilie 2003.

2002 A doua Conferinţă internatională “Chimia Ecologică”, Chişinău, Moldova, 11-12 octombrie 2002.

1995 Prima Conferinţă internatională “Chimia Ecologică”, Chişinau, Moldova, 1-4 octombrie 1995.

1991-2017 Conferinţe ştiinţifice pentru doctoranzi şi studenţi “Chimia Ecologică şi Estimări ale Riscului Chimic, anual în aprilie.

 

Înapoi spre domeniile de activitate...