George DUCA, academician

PhD in chemistry, university professor
President of the Chemistry Society of the Republic of Moldova

Republic of Moldova
Home CV

Felicitare cu prilejul desemnării cu titlul ’’Omul anului 2013”

Fri, 02/07/2014 - 14:45

Stimate Domnule Preşedinte al AŞM,

În numele Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie ”Nicolae Testemiţanu” avem onoarea şi deosebita plăcere de a Vă adresa cele mai sincere felicitări cu prilejul desemnării cu titlul ’’Omul anului 2013” pentru ştiinţă, oferit de revista VIP Magazin, titlu, care reprezintă eforturile depuse de Dumneavoastră în promovarea ştiinţei. în acest context, un loc aparte îi revine iscusinţei cu care reuşiţi să gestionaţi Academia de Ştiinţe a Moldovei - instituţie de importanţă deosebită pentru ţara noastră.

Anul 2013 a fost un an benefic pentru Academia de Ştiinţe a Moldovei. Despre aceasta denotă premiul pentru realizări remarcabile în domeniul integrării europene, asocierea ţării noastre la al şaptelea Program Cadru, un suport relevant pentru ca savanţii moldoveni să participe la proiecte internaţionale, inclusiv Programul Cadru ’’Orizont 2020”.

Alinierea comunităţii ştiinţifice naţionale la spaţiul european de cercetare este una din misiunile pe care le-aţi realizat cu succes, Republica Moldova fiind prima ţară din cadrul Parteneriatului Estic, care a reuşit să obţină aceleaşi drepturi ca şi statele membre UE în acest domeniu.

Graţie profesionalismului Dumneavoastră, perseverenţei şi tenacităţii aţi devenit un adevărat mentor pentru colegii din comunitatea academică şi un exemplu demn de urmat. Tactul managerial, spiritul inovator, sociabilitatea, capacitatea de analiză şi sinteză sunt principalele calităţi care Vă fac remarcat.

Vă suntem profund recunoscători pentru suportul acordat Universităţii în toate iniţiativele noastre, dar şi pentru susţinerea necondiţionată a tinerilor cercetători.

în acest context, mult stimate Domnule academician, vă urăm multă sănătate, împliniri şi putere de muncă. Să vă bucuraţi de noi realizări în activitatea pe care o desfăşuraţi, iar reuşitele Dumneavoastră să fie apreciate şi de viitoarele generaţii.

Cu deosebit respect şi alese consideraţii,

Ion Ababii,

prof. univ., dr. hab. med., academician al AŞM